Matei Bogdan
Publicat în 10 martie 2021, 15:51 / 207 elite & idei

Adrian Hatos: Hotărâri adoptate de Senatul României

Adrian Hatos: Hotărâri adoptate de Senatul României

ℹ Construirea unei Uniuni a egalității reprezintă una dintre prioritățile majore ale Comisiei Europene pentru perioada următoare. În condițiile în care discriminarea pe motive de origine rasială sau etnică este interzisă în Uniunea Europeană, aceasta persistă și vizează în special comunitatea romă. Astfel, intensificarea măsurilor de combatere a rasismului în UE și a celor de realizare a egalității, a incluziunii și a participării romilor necesită o cooperare strânsă între nivelul european și cel național, dar și implicarea tuturor actorilor din diferite sectoare și de la diferite niveluri de guvernare. Totodată, angajamentul Comisiei Europene este de a se asigură că lupta împotriva discriminării din motive legată de rasă sau origine etnică să fie integrată în toate politicile, legislația și programele de finanțare ale UE.
ℹ În temeiul Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în UE, anexat la Tratatul de la Lisabona, Senatul României, în ședința din 8 martie 2021, a dat votul final asupra a două hotărâri care vizează două Comunicări ale Comisiei Europene – “O Uniune a egalității: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020 – 2025” (COM (2020) 565 final) și “O Uniune a Egalității: Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor” (COM (2020) 620 final).
ℹ Prin Hotărârea privind Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, Senatul României susține faptul că acțiunile de combatere a rasismului și a discriminării rasiale reprezintă o tematică prioritară a României. Până la sfârșitul anului 2022, statele membre sunt încurajate să adopte planuri naționale de acțiune împotriva rasismului, care să fie elaborate, puse în aplicare și evaluate în parteneriat cu reprezentanții societății civile și cu organismele de promovare a egalității. Planurile de acțiune împotriva rasismului și discriminării sunt sprijinite de bugetul UE și, în special, prin programul “Orizont Europa”. De asemenea, în cadrul instrumentului „Next Generation EU”, noul Mecanism de redresare și reziliență va susține investițiile și reformele esențiale pentru o redresare durabilă și va promova reziliența economică și socială și coeziunea socială. Acest sprijin va oferi statelor membre posibilități de a promova incluziunea grupurilor vulnerabile, printre care se numără și romii.
ℹ În cuprinsul Hotărârii referitoare la Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, adoptată de Senatul României, este exprimată susținerea față de obiectivele orizontale (egalitate, incluziune și participare) și sectoriale (educație, forță de muncă, locuințe și sănătate) ale Comisiei Europene, la nivelul UE, până în 2030; față de actele legislative europene privind normele de combatere a atitudinilor negative față de romi și a discriminării îndreptate împotriva romilor; cât și față de direcționarea de fonduri, în temeiul Cadrului Financiar Multianual 2021- 2027 și al instrumentului “Next Generation EU”, pentru punerea în aplicare a cadrelor naționale strategice pentru romi. Statele membre cu o populație romă cu mult peste 1% (România ocupă locul doi între statele UE, cu 9.02%) vor trebui să prezinte un plan sau un set de măsuri pentru prevenirea și combaterea discriminării față de romi; să integreze egalitatea și incluziunea romilor la nivel regional și local; și să stabilească modul în care vor fi investite fondurile și instrumentele financiare ale UE și cele naționale, pentru o reformă generală a politicilor. Începând cu anul 2023, statele membre sunt, de asemenea, invitate să prezinte, o dată la doi ani, un raport public privind punerea în aplicare a cadrelor naționale strategice pentru romi.
ℹ Cele două hotărâri adoptate de Senatul României vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ultima ora:

ObservatorVino și descoperă arta viitorului la Biblioteca Centrală Universitară Carol I

PoliticAndrei Caramitru: Războiul din Ucraina si problemele pe care le avem acum vin de fapt dintr-o ideologie veche

EconomieRadu Hanga: OMRO IFN îşi continuă finanţarea prin bursă şi listează obligaţiuni în valoare de 10 milioane de lei

ExternSebastian Burduja: Vă propun să marcăm ziua Europei cu un exercițiu de sinceritate

SocialManuela Catrina: Cum stati cu parolele?

EvenimenteVino și descoperă arta viitorului la Biblioteca Centrală Universitară Carol I

CulturaCristina Popescu: Faună protejată din Marea Neagră

EditorialRadu Puchiu: 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe