Consecvente misiunilor asumate, CCIR și INACO înțeleg să valorizeze rolul de factor de moderaţie între decidentul politic şi mediul de afaceri, în încercarea constantă de a menține o punte permanentă de dialog între autorităţile publice şi companiile private în domeniile cu impact major asupra climatului economic, concurenței loiale, eficienței și stimulării investițiilor.

image1 (1)

O creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii reprezintă atât obiectivele Strategiei Europa 2020, cât şi dezideratul autorităţilor publice, evidențiat în cadrul Programului de Guvernare, inclusiv prin măsuri care să determine creşterea investiţiilor publice. Una dintre resursele necesare îndeplinirii acestor obiective o reprezintă simplificarea legislației privind achiziţiile publice prin facilitarea accesului companiilor româneşti la procedurile de achiziţii publice. În egală măsură, este de notorietate faptul că fluidizarea procedurilor de achiziții publice reprezintă un factor de stimulare a investiţiilor în infrastructură, eficiență energetică, IT&C, cercetare dezvoltare, inovație și educație ș.a. În efortul nostru comun ne propunem și să facilităm dialogul deschis, interactiv, între oamenii de afaceri și instituțiile publice responsabile să transmită nouățile cu privire la cadrul legislativ și normativ al achizițiilor publice, să înlăture licitațiile trucate, caietele de sarcini cu clauze excesive care deformează concurența sau alte forme deficitare de organizare a achizițiilor publice.

Scopul dezbaterii este acela de a identifica măsurile de simplificare a procedurilor de achiziţii publice, ca mecanism real de stimulare a investiţiilor şi de colaborare între mediul de afaceri şi autoritățile statului.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanţi de prim rang ai Parlamentului și Guvernului României, ai autorităţilor de reglementare și control, forurilor asociative, instituţiilor financiare, consultanților şi specialiştilor în domeniu, oameni de afaceri, universități și Academia Română.

Vă rugăm să confirmați prezența dvs la adresa de mail: office@inaco.ro sau tel: 0722.637.140.

Vă rugăm să luați în calcul programul dezbaterii din data de 14 iunie de două ore, între orele 10.00 și 12.00. Ne propunem să avem o dezbatere model de interactivitate, cu răspunsuri clare la problemele reale ridicate și vom depune toate eforturile necesare pentru a pune la dispoziția reprezentanților instituțiilor decidente în domeniu cât mai multe dintre întrebările mediului de afaceri privat participant.

 

Parteneri – sponsori: 
Sponsori de arginet: 500 EUR + TVA pentru
✓ Includerea logo-ului partener pe toate materialele de promovare ale evenimentului
✓ Includerea logo-ului pe site la secţiunea parteneri din pagina evenimentului cu link către site-ul companiei
✓ Menţionarea partenerului în comunicatele de presă ante şi post eveniment
Oportunităţi de promovare, prin organizarea în parteneriat a evenimentului, alături de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate

Sponsori de aur: 1000 EUR + TVA pentru
✓ Expunerea unui roll-up propriu al companiei în locația evenimentului
✓ Includerea logo-ului partener pe toate materialele de promovare ale evenimentului
✓ Includerea logo-ului pe site la secţiunea parteneri din pagina evenimentului cu link către site-ul companiei
✓ Posibilitatea distribuirii de materiale promoţionale proprii în mapa evenimentului
✓ Menţionarea partenerului în comunicatele de presă ante şi post eveniment

Contact pentru detalii: office@inaco.ro