OraNoua.ro
Publicat în 25 octombrie 2017, 18:02 / 617 elite & idei

Cătălin Buciumeanu: Program Postuniversitar Intelligence Economic Internațional

Cătălin Buciumeanu: Program Postuniversitar Intelligence Economic Internațional

    Academia de Studii Economice București și Centrul de Strategii Avansate lansează primul curs postunivesitar de Intelligence Economic Internaţional

10 octombrie 2017, 17:42

http://m.adevarul.ro/economie/business-international/ase-lanseaza-curs-postuniversitar-intelligence-economic-international-1_59dcdabc5ab6550cb8ff841b/index.html

 

 

Începând cu 30 octombrie 2018, Academia de Studii Economice (ASE) împreună cu Centrul de Strategii Avansate (CSA) va derula primul curs postuniversitar de Intelligence Economic Internaţional (INT-E) din România.

 

Programul este realizat în parteneriat cu mai multe think-tank-uri din România precum: Centrul de Analiză şi Studii de Securitate (CASS), NewsInt, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning, Institute of Business Competitive Intelligence (IBCI) şi Middle East Political and Economic Institute.

Programul INT-E prezintă o paletă extinsă de instrumente, mecanisme şi metode pe care le poate folosi o companie, un grup sau mai multe grupuri de companii, pentru a-şi maximiza prezenţa şi profiturile pe piaţa din România, dar şi pe pieţe externe, din punct de vedere economic. Acest program postuniversitar aduce în mediul educaţional românesc o abordare interdisciplinară, complexă, pentru a defini aspectele strategice şi tactice ale mediului concurenţial în care îşi desfăşoară activităţile companiile din România şi nu numai.

Pentru cunoaşterea competenţelor dobândite, a modalităţii de înscriere sau a altor informaţii suplimentare puteţi accesa site-ul IEI prin click aici.

 

De ce Intelligence Economic Internaţional (IEI)?

 

Mediul economic cu care interacţionează companiile la nivel global, continental-regional, naţional şi local, se află într-o continuă transformare. Gradul de complexitate al acestuia depăşeşte uneori capacitatea de adaptare în timp real a companiilor. Informaţia a devenit o sursă vitală pentru companiile care doresc să obţină un avantaj competitiv în rândul celor cu care îşi dispută pieţele, fie ele vechi sau noi. Astăzi informaţia este la îndemâna oricui, iar în ultimii 10 ani, accesul la sursele deschise a crescut datorită dezvoltării internetului. Totuşi companiile se confruntă tot mai des cu abundenţa informaţiilor, denunţând uneori blocaje, datorită incapacităţii de a selecta informaţia relevantă, de a analiza informaţia selectată dar mai ales de a o transforma în avantaj strategic. Au devenit o necesitate cunoaşterea pieţelor pe care companiile îşi desfăşoară activităţile economice (market intelligence), cunoaşterea competitorilor şi elaborarea strategiilor cu grad mare de succes pentru abordarea domeniului comercial. Cum tot o necesitate a devenit şi organizarea tot mai eficientă a activităţilor interne la nivel operaţional şi logistic pentru eficacitatea şi profitabilitatea companiei (business intelligence).

Pe acest fundal, INT-E pune la dispoziţie/oferă o gamă largă de instrumente ce ajută la evaluarea schimbărilor pieţei, cunoaşterea şi predictibilitatea poziţionării actorilor concurenţi, capacitatea de a învăţa din succesele şi insuccesele celorlalţi, implementarea celor mai noi metode de management, folosirea unor serii de tehnici, metode şi instrumente în funcţie de ramura economică în care compania activează, printre care amintim, pe parte strategică, Analiza SWOT, Balanced Scorecard, Blue Ocean Strategy, iar pe parte operaţională şi logistică, J2EE, DOTNET, Web Services, XML, data warehouse, OLAP, data mining, representation technologies, etc. Toate acestea vor fi explicate de către oameni cu foarte multă experienţă în domeniu, care vor îmbina partea teoretică cu cea practică, în aşa fel încât cursanţii să poată folosi în activităţile de zi cu zi informaţiile la care au acces prin cursurile post universitare ale INT-E.

 

    Programul postuniversitar  Introducere în Intelligence Economic Internațional (INT-E) se desfășoară în perioada:

 • 30 octombrie – 8 decembrie 2017 (Grupa I) – luni-vineri între orele 17:00-20:00 – durata cursului 6 săptămâni
 • 30 octombrie – 9 februarie 2018 (Grupa II) – vineri (17:00-20:00) și sâmbătă (10:00-15:00) – durata cursului 11 săptămâni

 

Numărul de locuri alocate fiecărei grupe este de maxim 25.

Cursul se va desfășura în cadrul Academiei de Studii Econimice, București  Piața Romană nr. 7 Rectorat. 

Programul se axează pe următoarele elemente în procesul de specializare a cursanților:

 • Cunoasterea teoriilor și definirea conceptelor și metodologiilor folosite în analiza de intelligence;
 • Argumentarea tehnicilor de evaluare în vederea  identificarii barierelor și/sau vulnerabilităților de operare;
 • Evaluarea critica a diferitelor concepte si metodologii folosite in evaluarea mediului economic international;
 • Generarea de scenarii alternative  pentru identificarea posibilelor strategii.
 • Identificarea de strategii aplicabile la situaţii complexe reale, în context internaţional;
 • Proiectarea unui sistem decizional bazat pe competitive intelligence într-o organizație;
 • Aprofundarea elementelor specifice activitatilor de intelligence economic in mediul international de  afaceri;
 • Analiza și interpretarea soluțiilor de intelligence, precum și evaluarea lor sub spectrele potentialelor lor evoluții;
 • Identificarea de soluții informaționale aplicabile la situaţii complexe reale, în context național precum și internaţional;
 • Redactarea şi susţinerea implementării unei  soluții de potențare a avantajelor competitive prin utilizarea unor seturi de informații dinamice;
 • Testarea rezultatelor implementării soluțiilor de intelligence identificate în vederea validării acestora.

     Curricula:

 1. Instumente de Analiza în Intellignece-ul Economic;
 2. Analiza Riscului și a Amenințărilor în Mediul Internațional;
 3. Sisteme de Avertizare Timpurie în Mediul de Afaceri;
 4.  Intelligence Modern;
 5. Diplomație Economică și Studii de caz.

Înscrierile se pot face în perioada 11  27 octombrie 2017 prin completarea formularului (atașat acestui e-mail) și trimiterea lui scanată la pe/la adresa de e-mail: info@ieimaster.org. Se menționează lângă numele programului și grupa pentru care se optează.  Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Facultății de Relații Internaționale numai după confirmarea locului. Confirmarea se face prin mail la adresa info@ieimaster.org

Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon: 0762176929/0724712046 sau pe adresa de e-mail: info@ieimaster.org.

 

       Acte necesare înscrierii:

Dosar plic pe care sunt menționate datele de identificare, inclusiv adresa de email și numărul de telefon, ce conține următoarele acte:

 1. a) fișa tip de înscriere, disponibilă la secretariatul Școlii postuniversitare sau în format electronic pe site-ul postuniversitare.ase.ro;
 1. b) diploma de licență ori documentul echivalent acesteia și foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau documentul echivalent acesteia în original sau copie legalizată;
 1. c) copia certificatului de naștere legalizată sau certificată conform cu originalul;
 1. d) copia buletinului/cărții de identitate;
 1. e) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 1. f) chitanța care atestă plata taxei de înscriere.

 

În cazul în care nu se prezintă copii legalizate, copiile simple ale actelor de studii, ale anexelor acestora și a certificatului de naștere vor fi certificate „Conform cu originalul” de un membru al Comisiei de admitere, din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Candidații au obligația să prezinte documentele anterior menționate, în original, la înscriere.

           Taxa de înscriere în cuantum de 100 lei se plătește la Caseria Facultății de Relații Internationale din cadrul ASE-București și nu este returnabilă, excepție face situația în care nu se organizează programul sau programele pentru care a optat solicitantul.

           Taxa de școlarizare este de –  3800 lei se plătește în contul Centrului de Strategii Avansate și el va fi anunțat după semnarea Contractului de Studii.

Ultima ora:

ObservatorLudovic Orban: România are o şansă uriaşă. Avem oportunităţi pe care mulţi nici măcar nu le-au identificat

PoliticLudovic Orban: România are o şansă uriaşă. Avem oportunităţi pe care mulţi nici măcar nu le-au identificat

EconomieRăzvan Nicolescu: Mizele regionale ale jocurilor din energie (Op-ed)

ExternDan Mihalache: Nu uitați să aplicați în următoarea perioadă pentru a vă proteja dreptul curent de a locui, munci și studia în Marea Britanie

SocialGeorge Butunoiu: Realitatea la zi – Minte-mă frumos! Mituri și ipocrizie în lumea corporatistă – George Butunoiu

EvenimenteMarian Murguleț: Videoconferința „Digitalizarea României și Tehnologia 5G” / „Cartea electronică de identitate va face ireversibilă transformarea digitală a României”

CulturaCristina Popescu: Romfilatelia introduce în circulație joi, 2 iulie 2020, emisiunea de mărci poștale Animale tip leopard

EditorialMirela Iovu: Efectele disruptive ale COVID-19. Digitalizarea, noul model de afaceri in contextul pandemieiClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe