Adriana
Publicat în 21 noiembrie 2012, 09:55 / 368 elite & idei

Cosmin Alexandru: Adevarata campanie

Cosmin Alexandru: Adevarata campanie
+ Observator

În plin proces de shutdown al României, executat de-a valma de câteva sute de politicieni de duzină, câteva zeci de tineri obișnuit de extraordinari s-au gândit în mod structurat la mai multe variante de restart.

Toți știți cam ce gogoși îi precupă pe po­li­ti­ci­eni în campanie: o să crească, o să dea, o să împartă, o să dea jos, o să pună în loc etc. Hai să vedem ce-i preocupă cu adevărat pe ti­nerii cu cap și ambiție care vor să aibă un viitor în Ro­mâ­nia. Dintre cele 129 de idei înscrise în competiția ReStart România, șapte proiecte au ajuns în finală, iar trei au ob­ținut finanțare din partea or­ganizatorului, TechSoup. Și ce­­lelalte patru, însă, vor primi spri­jin logistic pentru a ava­n­sa în dezvoltare.

Au fost proiecte legate de edu­cația sexuală a adolescenților, de accesul per­soanelor cu dizabilități la transportul în co­mun și în instituții sau de respectarea legilor pri­vind dezvoltarea urbană. Voi descrie însă, pe scurt, doar alte patru proiecte, care au le­gă­tură cu felul în care instituțiile statului se uită la subiectele lor.

Primul proiect, publicjob.ro, se descrie ca fi­ind „singurul portal activ din România care pu­blică zilnic toate anunțurile de recrutare și pro­movare în funcția publică din toate entitățile ad­ministrației publice“. Scopul său e acela de „a combate favoritismul în materia recrutării și promovării funcționarilor pu­blici, furnizând liberul acces la toate informațiile necesare pri­vind oportunitățile disponibile în administrația publică cen­trală și locală din România“. Site-ul a fost făcut de un tâ­năr, cu 500 de euro, timpul, in­teligența și bunul lui simț. În acest moment, site-ul cre­at de el și echipa lui are mai mulți vizitatori decât site-ul Agen­ției Naționale a Funcționarilor Publici și chiar mai mulți decât site-ul Guvernului Ro­mâ­niei.

Al doilea proiect vizează carențele din ce în ce mai mari ale sistemului românesc de să­nă­tate. Lipsatratament.ro creează o hartă a me­dicamentelor care lipsesc în spitale, deși n-ar trebui să lipsească, conform prevederilor le­ga­le în vigoare și a obligațiilor ce revin spitalelor și caselor de asigurări de sănătate. „Va fi pri­mul sistem centralizat, transparent şi acce­si­bil de monitorizare a disponibilităţii trata­men­telor în România. Va fi un instrument pentru au­torităţile române din domeniul sănătăţii, ofe­rind informaţii despre nivelul şi distribuţia geografică a penuriei de medicamente. De ase­menea, bazându-se pe informaţiile oferite de proiectul nostru, organizaţiile din socie­ta­tea civilă vor putea demonstra unde şi când pacienţii români nu primesc medicamentele de care au nevoie.“

Al treilea proiect își propune să dea o lovitură în inima sistemului clientelar care sifonează resurse din averea publică în buzunare pri­va­te – companiile la care statul e acționar. Se nu­mește Publicăm economia publică și are ca scop colectarea tuturor datelor din ra­por­tă­rile financiare ale companiilor și regiilor cu capital de stat și transformarea lor în infor­ma­ții relevante, ușor de citit și de înțeles pentru publicul larg, pe un site de Internet. O astfel de transparentizare va aduce la lumină con­tractele păguboase, managementul defectuos și sursele pierderilor nesfârșite.

Al patrulea proiect se numește Legi libere și e un portal cu acces gratuit care adună toată legislația României, împreună cu o cazuistică relevantă aferentă, totul organizat sub formă de bază de date, astfel încât oricine să poa­tă găsi după cuvinte-cheie nu doar actele nor­mative de care e interesat, ci și hotărârile ju­decătorești redactate pe baza lor, adică fe­lul în care au fost aplicate diferite articole de lege. Echipa acestui proiect susține că va avea ne­voie de şase luni pentru finalizarea portalului, iar în loc de bani vor folosi „bun-simț și tim­pul nostru“. Ministerul Justiției a anunțat pe 1 noiembrie 2012 începerea unui proiect si­milar, Portalul N-lex, cu o durată de realizare de doi ani și un cost de 3,6 milioane euro.

Campania electorală de doi lei la care asistăm va costa câteva zeci de milioane de euro. Ima­ginați-vă câte mii de proiecte precum cele de mai sus s-ar putea finanța cu acești bani. Ro­mânia a avut tot timpul o doză imprevizibilă de originalitate. Cred că spre asta ne în­drep­tăm și acum. Politicienii noștri vor deveni mai buni abia când îi vom face irelevanți. Asta e ade­­vărata campanie electorală a României.

Articol publicat pe www.cosminalexandru.ro

Ultima ora:

ObservatorNicolae Ciucă: Apreciem sprijinul pe care Italia îl acordă României în admiterea în Spațiul Schengen și cu vămile terestre

PoliticNicolae Ciucă: Apreciem sprijinul pe care Italia îl acordă României în admiterea în Spațiul Schengen și cu vămile terestre

EconomieRadu Craciun: Etatismul – o falsa solutie la o problema reala

ExternCristian Unteanu: Cum vor crește planurile de pace în Ucraina sub o viitoare Administrație Trump?

SocialLigia Deca: Cam 96% din școli au beneficiat de serviciile unui consilier școlar / Vom cere din nou suplimentarea posturilor de consilieri

EvenimenteAndreea Negru: Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA a fost premiat în cadrul Galei Club Antreprenor pentru promovarea egalității de gen și susținerea antreprenoriatului feminin

EditorialSilviu Cerna: Inflația și ideile economice

CulturaCristina Popescu: Timbrul românesc pe urmele civilizației, la RomaClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe