Bogdan Daradan
Publicat în 20 decembrie 2012, 21:32 / 446 elite & idei

Istoricul Leonard Velcescu a fost laureat în Franţa cu premiul Academiei Române

Istoricul Leonard Velcescu a fost laureat în Franţa cu premiul Academiei Române

Academia Română i-a acordat istoricului Leonard Velcescu premiul Eudoxiu Hurmuzaki pentru lucrarea “Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică”, cu care cercetătorul a obtinut în anul 2000 titlul de doctor la Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbona). Velcescu a primit disctincţia pe 13 decembrie 2012, în cadrul unei ceremonii organizate de Academia Română, în care au fost premiate personalităţi cu realizări ştiinţifice remarcabile. Cu aceasta ocazie, istoricului i s-a luat un interviu de către jurnalistul Ion Bădoi.

Ion BĂDOI – Domnule dr Leonard Velcescu, vă mărturisesc, încă de la debutul dialogului nostru, că am ezitat mult timp până să vă solicit permisiunea de a vă adresa câteva întrebări.  Acum că am prins curaj, vreau să vă întreb care a fost prima întâlnire pe care aţi avut-o cu dacii din inima Romei ?

Dr Leonard VELCESCU: Când eram student la Sorbona, în perioada anilor 1992-1994, mă pregăteam pentru examene cu ceilalţi colegi ai mei la Biblioteca de la «  Centrul Georges Pompidou » (sau Beaubourg), la Paris, şi în bibliografia dată de profesori, într-una din cărţi, am dat pentru prima oară peste câteva imagini de statui de Daco-Geţi. Am fost uimit de figurile lor vii, expresive şi ţinuta lor demnă, şi, de aici, a început acest parcurs pasionant spre cercetarea acestor statui monumentale de Geto-Daci ce au făcut parte din Forul lui Traian, la Roma, şi, progresiv, am început să intru în profunzimea subiectului. Şi, cum se apropia data de înscriere la doctorat, trebuia să propun profesorilor de la Sorbona, École Pratique des Hautes Études (EPHE) şi École Normale Supérieure (ENS), câteva subiecte de teză de doctorat, mi-am zis : hai să propun şi subiectul cu reprezentările statuare ale Daco-Geţilor din Forul lui Traian. Subiectul a fost foarte bine acceptat spunându-mi-se că este un domeniu puţin cercetat şi că este foarte bine să-l propun ca subiect de teză de doctorat. A urmat teza pe care am susţinut-o în anul 2000.

Ion BĂDOI – Câte statui de “barbari” daci aţi întâlnit în lunga dvs. cercetare şi unde sunt ele adăpostite ?

Dr Leonard VELCESCU: Forul lui Traian a fost realizat la Roma de faimosul arhitect Apolodor din Damsc, imediat după cuceririle făcute în Dacia, deci începând cu anul 106 d.Hr., iar lucrările au durat timp de 6 ani, până în 112 d.Hr., anul inaugurării. Descoperirile arheologice efectuate în Forul lui Traian, precum şi reconstituirile realizate de specialişti italieni (Italo Gismondi) şi americani (James E. Packer) au arătat că pentru acest vast complex arhitectural au fost realizate două serii de statui de Daco-Geţi, diferite ca dimensiuni, care aveau un loc bine stabilit în perimetrul acestui For, la înălţime, ca false cariatide, situate la nivelul aticelor porticurilor curţii interioare, deasupra fiecărei coloane de susţinere a galeriilor acestor porticuri, precum şi la nivelul faţadei exterioare (partea sudică) a Basilicii Ulpia. Statuile aveau dimensiunile de 2,68 m (pentru cele de la nivelul porticurilor, în marmură albă) şi 3,084 m (cele de pe faţada părţii de sud a clădirii Basilica Ulpia, în marmură colorată de tip pavonazzetto şi marmură albă). Tot pentru acest For, în afară de aceste două serii de sculpturi de Geto-Daci menţionate mai sus, a mai fost realizată şi o alta în porfir roşu-vişiniu şi marmură albă, pentru Porticus purpuretica, situat în acest For, ansamblu arhitectural menţionat în literatura antică, neidentificat încă în ziua de azi. Cu aproximaţie, numărul acestor sculpturi monumentale de Geto-Daci poate fi estimat cam în jur de 100 de statui : cele din marmură albă de 2,68 m, ce erau situate la nivelul aticelor porticurilor perimetrului curţii interioare a Forului lui Traian, cele din pavonazzetto şi marmură albă de pe faţada de sud a clădirii Basilica Ulpia, plus cele din porfir roşu-vişiniu şi marmură albă care au făcut parte din Porticus purpuretica. Actual, toate aceste sculpturi de Daco-Geţi, statui întregi, fragmente, capete, busturi, reliefuri, etc., sunt păstrate în numeroase mari muzee private şi de stat din lumea întreagă, precum şi în parcuri publice, cum ar fi : Muzeul şi rezervele Forului lui Traian (Roma), Muzeul Vaticanului, Muzeul Capitol (Roma), Colecţia Torlonia (Roma), Ludovisi (Roma), pe Arcul lui Constantin (Roma), Piazza del Popolo (Roma), Parcul Vilei Borghese (Roma), Muzeul Naţional din Napoli, Parcul „Boboli”(Florenţa), Muzeul Vilei Pitti (Florenţa), Muzeul Luvru (Paris), Parcul Versailles, Muzeul Naţional Prado (Madrid), Muzel Ermitaj (Petersburg), Museum of Fine Arts (Boston), etc.,şi lista este destul de lungă. Pentru mai multe detalii a se vedea site-ul www.statuidedaci.ro, realizat în colaborare cu o echipă de ingineri programatori din Bucureşti, Dl Florin PÂRLEA, Dl Sergiu RUSU, ce conţine o bună parte din reprezentările acestor sculpturi de Geto-Daci, unde se găsesc exact şi unde se pot vedea, precum şi alte teme ce se desprind din acest vast subiect.

Ion BĂDOI – Ce diferenţiază statuile de daci de cele ale romanilor ? Este posibil ca aceste statui să fi fost realizate de aceiaşi meşteri care l-au dăltuit în piatră şi marmură pe Traian sau, aşa cum susţin unii cercetători, au fost aduse din Dacia ca pradă de război ?

Dr Leonard VELCESCUDupă numeroase comparaţii şi analize efectuate între reprezentările personajelor de pe reliefurile Columnei lui Traian şi figurile statuare ale Daco-Geţilor, putem remarca, din punct de vedere stilistic, că asemănările felului de a lucra, de a sculpta al artiştilor, este foarte apropiat de maniera stilistică în care s-a lucrat pe Columnă, cât şi în arta statuară. Este dificil de susţinut şi afirmat că aceste sculpturi ar fi fost aduse din Dacia ca pradă de război. Literatura antică nu ne spune nimic legat de acest lucru şi, cum am spus mai sus, din punct de vedere al stilului artistului, sau artiştilor care i-au sculptat pe Geto-Daci, atât în « tablourile » Columnei, cât şi portretele ronde-bosse ale statuilor monumentale ce au « împodobit » Forul lui Traian, precum şi reprezentările sculpturale ale lui Traian, sau figuri ale aristocraţiei romane, este cam acelaşi, stilul şcolii oficiale romane. Subliniem faptul deosebit de important, că marea majoritate a acestor sculpturi au fost realizate de artişti oficiali romani în momentul când arta romană se afla la apogeu, adică, fără doar şi poate, calitatea reprezentării figurii umane atinsese cel mai înalt grad artistic.

Ion BĂDOI – Am să vă adresez două întrebări pe care chiar dvs. vi le-aţi pus de nenumărate ori. De ce romanii (mai precis Traian) au decis să-i reprezinte pe daci, popor considerat “barbar”, în centrul de elită al lumii romane ? De ce nu au fost reprezentate personalităţile romane, cum ar fi fost mult mai logic ? Cum de a fost posibil, deşi erau anumite reguli peste care nu se putea trece, de a nu sculpta statui mai înalte decât împăratul, realizarea unora chiar mai mari, ajungând şi la o înălţime de trei metri ?

Dr Leonard VELCESCUÎncercând de a justifica numărul impresionant al reprezentărilor de Daco-Geţi, realizate de artiştii romani pentru Forul lui Traian, ideea care poate fi avansată este aceea că aceste sculpturi ar fi un nobil «  omagiu » dedicat de către Romani celui mai puternic adversar al lor. Mai multe argumente au fost invocate pentru susţinerea acestei afirmaţii : respectul, chiar admiraţia, resimţită de Traian (probabil şi de alţi Romani) în ceea ce-i  priveşte pe războinicii geto-daci, cum atestă, de asemenea, numărul important de legiuni romane compuse numai din soldaţi daci, ce au făcut parte din armata Imperiului roman după cuceririle realizate în Dacia (106 d.Hr.), precum şi aurul Dacilor, luat ca pradă de război, care a contribuit în mod esenţial la redresarea economică a Imperiului roman. Acest popor de războinici « redutabili », care a fost cu greu învins de Romani şi care a dat prin urmare atâţia militari de valoare pentru legiunile Imperiului roman, nu putea fi ignorat de iconografia antică romană. Dacă se adaugă acestui fapt şi importanta pradă de război adusă de Romani din Dacia, incomensurabilele bogăţii care au salvat în mod practic Imperiul roman de la dezastru economic, se înţelege pentru ce Romanii au fost atât de « recunoscători » faţă de cei pe care îi învinseseră. Se poate deci considera că împăratul Traian a dedicat acest monument important (Forul) de asemenea şi Daco-Geţilor, reprezentându-i în arta oficială romană, fiind un fapt cu totul excepţional. Şi după toate aceste lucruri extraordinare, se constată în continuare un alt fapt tot atât ieşit din comun, şi anume : în scultpura antică romană existau nişte reguli stricte, precise, canoane, care spuneau că nu era voie să fie realizată o sculptură, a unui personaj oarecare sau anume, de dimensiuni mai mari decât a statuii împăratului roman, în cazul nostru, mai mare decât a lui Traian, fără consimţământul acestuia. Deci, statuile Daco-Geţilor din Forul lui Traian, ce ajung până la dimensiuni monumentale de 3 m, depăşesc în înălţime statuile lui Traian pe care le putem vedea azi în diferite muzee cunoscute. Este dificil de a explica în mod pertinent faptul acesta extraordinar, ca un reprezentant « barbar », un Geto-Dac, să fie personificat în arta statuară romană în statui ce depăşesc ca dimensiuni statuile ce-l reprezintă pe împăratul Traian. Acest vast subiect este departe de a ne dezvălui toate secretele sale. Nici un alt popor subjugat de Roma nu a beneficiat de atât de multă atenţie din partea artiştilor plastici romani. Se poate afirma că, mai mult decât Galii, Germanii, Parţii, sau alţi « Barbari », Daco-Geţii au ocupat un loc privilegiat în arta romană şi în inima Romei, în Forul lui Traian. Poporul daco-get a fost, putem spune, glorificat într-o manieră fără precedent de către Romani.

Ion BĂDOI – Dacă statuile dacilor ar putea să vorbească, ce ne-ar putea spune ele şi, iertaţi-mi îndrăzneala, în ce limbă ?

Dr Leonard VELCESCU Aceste statui, aceste portrete de o foarte bună calitate artistică, ne dezvăluie foarte multe lucruri, cu alte cuvinte ne « vorbesc » din punct de vedere vizual, iconografic ; puternica şi expresiva imagine a acestor opere de artă parcă este vie, parcă vrea să ne spună în continuare o mulţime de lucruri, pe care le ignorăm încă. Figurile Daco-Geţilor pot fi considerate ca fiind adevărate portrete (în sensul de reprezentare ce prezintă afinităţi evidente cu modelul sculptat) ce particularizează fiecare personaj de Geto-Dac reprezentat în arta romană. De asemenea, fizionomia lor aparte, naturală şi demnă, caracterizează aceste reprezentări. Subliniem faptul, deosebit de important, că  marea majoritate a acestor sculpturi au fost realizate de artişti oficiali romani în momentul când arta romană se afla la apogeu, adică atunci când calitatea reprezentării figurii umane atinsese cel mai înalt grad artistic. Studiată cu multă atenţie, toată această bogată şi diversă iconografie a Daco-Geţilor reprezentată în sculptura romană, atât pe metopele Columnei lui Traian, precum şi în arta statuară, se observă mai multe detalii importante : trăsăturile figurilor tuturor Geto-Dacilor au fost realizate cu un mare profesionalism artistic de către artiştii romani. Fiecare personaj a fost redat individualizat, fiecare figură a fost restituită cât mai fidel posibil cu aceea a modelului (personajului) real. Se poate afirma chiar că toate trăsăturile ce caracterizează chipul fiecărui Daco-Get au fost transpuse în mod minuţios în piatră şi se poate vorbi aici de adevărate portrete.    Perioada respectivă a domniei lui Traian (98-117 d.Hr.) a marcat o etapă foarte importantă în arta sculpturală romană : marea calitate artistică şi iconografică a portretului. Deci, aceste portrete au fost desenate şi sculptate după viu, după modele reale, adică Daci, sau prizonieri Daci, au servit ca studiu pentru a fi reprezentaţi în basoreliefurile Columnei lui Traian şi pentru statuile Forului acestuia, şi această iconografie este de o înaltă calitate artistică şi iconografică, fiind de o mare importanţă pentru istoria artei antice.

Interviu realizat de Ion BĂDOI în publicaţia www.opiniateleormanului.ro

Ultima ora:

ObservatorMarco Badea: David Popovici a reușit! A devenit campion mondial la 100 de metri liber și atinge la doar 17 ani o performanță neegalată timp de 49 de ani

PoliticMarco Badea: 119 de zile de când Vladimir Putin a început războiul în Ucraina

EconomieSergiu Manea: Gândirea digitală înseamnă inclusiv să recunoşti foarte repede când eşti pe o cale greşită şi să înveţi din asta | Conferinţa Microsoft Envision România

ExternCristian Unteanu: Care este statutul exact al „luptătorilor străini” din Ucraina? Sunt şi români printre ei?

SocialSorin Ioniţă: Misiunea statului în lumea civilizată e să se ocupe de mediocrităţi ca mine, nu de genii

EvenimenteCiprian Stanescu: Despre economie circulara pe termen lung

CulturaMireille Rădoi: Studii despre Imperiul Bizantin la Biblioteca Centrală Universitară Carol I

EditorialAlexandru Grumaz: IAR Ghimbav a jucat la două capete în ceea ce privește elicopterele Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe