OraNoua.ro
Publicat în 25 noiembrie 2015, 19:10 / 364 elite & idei

Klaus Iohannis sesizează CCR pe Legea prin care prefectul poate detașa un funcționar ce poate fi ordonator de credite

Klaus Iohannis sesizează CCR pe Legea prin care prefectul poate detașa un funcționar ce poate fi ordonator de credite

Președintele Klaus Iohannis a sesizat miercuri CCR cu privire la neconstituționalitatea Legii privind aprobarea OUG nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (7/2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale pe motiv că aduce atingere autonomiei administrației publice locale.

Legea reglementează posibilitatea ca, în situația în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului și consiliul local este dizolvat, iar funcția de secretar al unității este vacantă, prefectul să numească prin ordin o persoană, prin detașare, care să exercite atribuțiile secretarului unității administrativ-teritoriale, pentru rezolvarea problemelor curente ale acesteia, până la organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului pentru ocuparea funcției de secretar al unității administrativ-teritoriale.

Totodată, este reglementată în mod similar și situația în care președintele consiliului județean se află în imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul județean este dizolvat, iar funcția de secretar al județului este vacantă. Actul normativ are în vedere și ipoteza în care autoritățile deliberative locale sunt dizolvate sau se află în procedură de dizolvare și nu și-au aprobat bugetele în termenul legal, stabilind ca primarii și, respectiv, președinții consiliilor județene să aplice în anul financiar în curs ultimul buget aprobat, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din totalul acestui buget.

Motivele sesizării vizează încălcarea prevederilor art. 115 alin. (6) și ale art. 120-art. 122 din Constituția României, precizează Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, prin faptul că decizia cu privire la selectarea funcționarilor publici și a personalului contractual ce urmează a fi angajați de autoritățile publice locale (consilii locale și primari, respectiv consilii județene și președinți de consilii județene) trebuie să revină acestora și nu reprezentantului autorității executive centrale a statului (prefectului), dispozițiile legii deduse controlului de constituționalitate încalcă prevederile art. 120 din Constituție. În plus, prin faptul că atribuțiile se realizează prin numire și nu prin concurs, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 derogă de la principiile transparenței ocupării funcției publice și integrității exercitării acesteia.

În sesizarea de neconstituționalitate se arată că, potrivit art.121 alin. (2) din Constituție, consiliile locale și primarii rezolvă treburile publice din orașe și comune în exercitarea autonomiei locale.

„Din această perspectivă, problemele curente ale comunei sau orașului nu pot fi realizate de un funcționar public, numit de reprezentantul Guvernului în teritoriu”, se subliniază în sesizare.

În document se indică faptul că legea afectează regimul instituțiilor fundamentale ale statului.

Astfel, se arată că ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

„În opinia noastră, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2015 și, implicit, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2015 reglementează în domeniul unor instituții fundamentale ale statului, iar, pe de altă parte, normele în cauză afectează, în sens negativ, regimul juridic al acestora”, precizează sursa citată.

Potrivit sesizării, în ceea ce privește natura autorităților administrației publice locale (consiliile locale, primarii și consiliile județene) de instituții fundamentale ale statului, Curtea Constituțională a statuat prin Decizia nr. 1105/2010 faptul că acestea sunt instituții fundamentale, această natură fiind deopotrivă subliniată de statutul constituțional al acestora, consacrat de art. 120-122 — Administrația publică locală, și de faptul că organizarea și funcționarea lor, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituție, prin lege organică.

„Or, modificările operate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2015 afectează regimul acestor instituții, în sens negativ, aducând atingere principiului autonomiei locale, respectiv acelor componente care vizează resursele materiale și financiare, prin detașarea de către prefect a unui funcționar public care va deveni ordonator principal de credite pentru activitățile curente, care se poate afla chiar într-un raport de subordonare implicită cu prefectul, ca reprezentat al executivului în teritoriu”, se menționează în sesizare.

În plus, se arată că Legea privind aprobarea OUG nr. 14/2015 nu cuprinde prevederi referitoare la durata acestei detașări și nici un termen în care să se organizeze concursul, aspecte care sunt de natură să afecteze regimul autorităților administrației publice locale.

Ultima ora:

ObservatorOvidiu Nahoi: Falsul patriot – un portret de Ziua Națională

PoliticCristian Bușoi: Felicitări Ambasadei României în Belgia

EconomieDan Mircea Cipariu: Povestea PNRR trebuie privită din perspectiva următoarelor provocări

ExternCristian Unteanu: Ajutorul pentru Ucraina pe timp de război – ce țări ajută? Cum? La ce nivel? Cu ce?

SocialOvidiu Nahoi: Falsul patriot – un portret de Ziua Națională

EvenimenteMihai Manole: Suntem onorați să primim premiul pentru „Public Transportation Partner 2021 – 2022 in Romania”, în cadrul Vertiv Roadshow 2022 – Bucharest

CulturaFlaviu Predescu: Condeie române în Italia. Invitată scriitoarea Camelia Morda Baciu

EditorialAlexandru Grumaz: O pace imposibilă!Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe