Adriana
Publicat în 22 mai 2012, 14:07 / 309 elite & idei

Prioritatile lui Florin Georgescu: Combaterea evaziunii plus un mic sprijin dat sectorului bancar

Prioritatile lui Florin Georgescu: Combaterea evaziunii plus un mic sprijin dat sectorului bancar

Combaterea evaziunii fiscale si cateva reglementari in zona sectorului bancar reprezinta obiectul primului proiect legislativ al Finantelor, sub semnatura prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu. „Promovarea acestui act normativ este determinata de necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reglementarea si supravegherea sistemului financiar-bancar si simplificarea declararii si platii impozitului pe castigul din transferul titlurilor de valoare”, se arata in Nota de Fundamentare a documentului. Citeste in atasament Nota de Fundamentare si Proiectul Ordonantei de Urgenta a Guvernului. In vederea alinierii la aquis-ul comunitar, se mai spune in document, este necesara adoptarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative pentru conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor – mama si filialelor acestora din diferite state membre.
De asemenea, se are in vedere necesitatea luarii unor masuri urgente pentru imbunatatirea administrarii persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si combaterea mai eficienta a evaziunii fiscale si necesitatea transpunerii in legislatia nationala a derogarii obtinute referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia, inchirierea sau leasingul de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea, avand in vedere ca la 1 iulie 2012 expira perioada pentru care actuala masura referitoare la limitarea deducerii TVA se aplica potrivit consultarii Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene. In acest context se impune corelarea conditiilor privind acordarea deductibilitatii limitate la calculul impozitului pe profit si pe venit in cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere  motorizate corespunzatoare.
Totodata, in domeniul accizelor, se impune implementarea urgenta a unor masuri in vederea intaririi supravegherii circulatiei produselor energetice, precum si a diminuarii fenomenului de evaziune fiscala.
Combaterea acestui fenomen care in prezent genereaza pierderi bugetare semnificative, cu implicatii adanci la nivel social si economic, constituie o preocupare constanta a Romaniei, care trebuie sa introduca, in mod sistematic si eficient, masuri imediate pentru preintampinarea si limitarea evaziunii fiscale.
In acest context, se impune instituirea obligatiei de a marca si colora pacura si produsele asimilate acesteia in scopul crearii posibilitatii practice de stabilire a nivelului de acciza in functie de utilizarea efectiva a acestor produse energetice. Neadoptarea acestor masuri ingreuneaza actiunile de control ale organelor competente in vederea stabilirii nivelului de acciza pentru pacura si produsele asimilate, in functie de utilizarea efectiva. In consecinta, organele de control vor fi private de utilizarea unui instrument eficient pentru combaterea evaziunii fiscale. In prezent, in conformitate cu prevederile art. 21 alin.(4) lit.t), 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil, cu anumite exceptii expres prevazute de lege.
Referitor la problematica cesiunii creantelor neperformante din sectorul bancar, este de remarcat faptul ca, societatile cesionare care achizitioneaza aceste creante inregistreaza, in prezent, diferenta dintre valoarea nominala a creantelor preluate si pretul care urmeaza a fi achitat de acestea cedentilor, conform punctului 190 din O.M.F.P. nr.3055/2009 pe venituri. Din punct de vedere fiscal, ca regula generala, veniturile inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor, reprezinta venituri impozabile. Astfel, urmare tratamentului contabil aplicabil operatiunii de preluare de creante, impactul fiscal este semnificativ pentru societatile care recupereaza aceste creante, in conditiile in care incasarea acestora este incerta, cedentii, de cele mai multe ori, epuizand, pana la data cesiunii, toate caile de recuperare a acestor creante. Impozitarea acestor venituri incerte, conduce astfel, la obligatia de plata a impozitului pe profit, la momentul achizitiei creantei neperformante, pentru venituri care, de regula, nu se vor realiza niciodata.
In prezent, acesti contribuabili nu beneficiaza de deducerea provizioanelor reglementate de Codul fiscal, acordate pentru creantele asupra clientilor, neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei, in limita de 30% din valoarea acesteia.
Cheltuielile privind combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane in proportie de 50% sunt cheltuieli nedeductibile. Sunt deductibile integral cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii independente, in scopul realizarii de venituri, pentru vehiculele expres mentionate in actul normativ.
Contribuabilul are obligatia determinarii castigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, precum si a calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pe baza declaratiei de impunere trimestriala.
Contribuabilul are obligatia de a determina castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul fiecarui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii: a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil; b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului;

  • Taxa pe valoarea adaugata

In prezent art. 145  prevede limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia de autoturisme si combustibil destinat functionarii acestora, cu anumite exceptii expres prevazute de lege.  Potrivit prevederilor actuale in domeniul TVA, plafonul pana la care persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in Romania pot aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici reglementat la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv 119.000 lei.
In prezent organele fiscale au posibilitatea anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi in care nu au fost evidentiate nici achizitii de bunuri/servicii, nici livrari de bunuri/prestari de servicii pe o perioada de 6 luni/2 trimestre din cadrul aceluiasi semestru calendaristic.

Articol publicat pe www.hotnews.ro

Ultima ora:

ObservatorAndrei Ilaş: Financing Putin’s war – Fossil fuel exports from Russia in the first six months of the invasion of Ukraine

PoliticRadu Burnete: ”Patriotismul” anti european e lupul paznic la oi și nimic mai mult

EconomieAndrei Ilaş: Financing Putin’s war – Fossil fuel exports from Russia in the first six months of the invasion of Ukraine

ExternOvidiu Nahoi: Pentru ultima oară, Regina i-a ținut la respect pe adversarii democrației și păcii

SocialRadu Puchiu: H.appyCities a lansat analiza „Economia digitală și societatea în România” – Este necesară înțelegerea mult mai bună a cadrului european, a rolului și structurii DESI

EvenimenteRadu Carp: „Zilele Culturii Armâneşti”, pe 23 şi 24 septembrie 2022, la Constanța

CulturaFlaviu George Predescu: Romanul Paraclis 1980 va apărea cu ocazia Târgului de Carte Gaudeamus, în decembrie

EditorialAlexandru Lăzescu: La moartea RegineiClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe