[{"id":44428,"title":"Ludovic Orban: Rom\u00e2nia are o \u015fans\u0103 uria\u015f\u0103. Avem oportunit\u0103\u0163i pe care mul\u0163i nici m\u0103car nu le-au identificat","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/ludovic-orban-romania-are-o-sansa-uriasa-avem-oportunitati-pe-care-multi-nici-macar-nu-le-au-identificat\/","time":"20:42"},{"id":44426,"title":"Klaus Iohannis, la prezentarea \u201cRecl\u0103dim Rom\u00e2nia\u201d: Nu mai avem voie s\u0103 rat\u0103m nicio oportunitate de finan\u0163are. Fondurile europene trebuie s\u0103 devin\u0103 pilon esen\u0163ial al dezvolt\u0103rii noastre","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/klaus-iohannis-la-prezentarea-recladim-romania-nu-mai-avem-voie-sa-ratam-nicio-oportunitate-de-finantare-fondurile-europene-trebuie-sa-devina-pilon-esential-al-dezvoltarii-noastre\/","time":"20:01"},{"id":44423,"title":"Cezar Ioan, vinul.ro. Despre cum s\u0103-\u021bi transformi viciul \u00een profesie","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/cezar-ioan-vinul-ro-despre-cum-sa-ti-transformi-viciul-in-profesie\/","time":"19:12"},{"id":44414,"title":"R\u0103zvan Nicolescu: Mizele regionale ale jocurilor din energie (Op-ed)","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/razvan-nicolescu-mizele-regionale-ale-jocurilor-din-energie-op-ed\/","time":"17:14"},{"id":44412,"title":"Lucian Despoiu, despre marketing politic, InspiraTIFF: \u201eNu vrem s\u0103 amplific\u0103m mesaje populiste, mesaje care pleac\u0103 din ur\u0103\u201d","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/lucian-despoiu-despre-marketing-politic-inspiratiff-nu-vrem-sa-amplificam-mesaje-populiste-mesaje-care-pleaca-din-ura\/","time":"17:13"},{"id":44410,"title":"Marian Murgule\u021b: Videoconferin\u021ba „Digitalizarea Rom\u00e2niei \u0219i Tehnologia 5G” \/ „Cartea electronic\u0103 de identitate va face ireversibil\u0103 transformarea digital\u0103 a Rom\u00e2niei”","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/marian-murgulet-videoconferinta-digitalizarea-romaniei-si-tehnologia-5g-cartea-electronica-de-identitate-va-face-ireversibila-transformarea-digitala-a-romaniei\/","time":"17:10"},{"id":44408,"title":"Cristina Popescu: Romfilatelia introduce \u00een circula\u021bie joi, 2 iulie 2020, emisiunea de m\u0103rci po\u0219tale Animale tip leopard","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/cristina-popescu-romfilatelia-introduce-in-circulatie-joi-2-iulie-2020-emisiunea-de-marci-postale-animale-tip-leopard\/","time":"17:03"},{"id":44406,"title":"Emil Constantinescu: ORGANIZA\u021aIA NA\u021aIUNILOR UNITE \u2013 75 DE ANI","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/emil-constantinescu-organizatia-natiunilor-unite-75-de-ani\/","time":"17:00"},{"id":44402,"title":"Sebastian Cochinescu: TailPath ofer\u0103 gratuit solu\u021bii blockchain de trasabilitate a produselor companiilor afectate de COVID-19","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/sebastian-cochinescu-tailpath-ofera-gratuit-solutii-blockchain-de-trasabilitate-a-produselor-companiilor-afectate-de-covid-19\/","time":"16:58"},{"id":44398,"title":"Andrei Ila\u015f: Aproape 40% din flota global\u0103 de unit\u0103\u021bi pe baz\u0103 de c\u0103rbune e mai scump\u0103 de operat azi dec\u00e2t construirea de noi unit\u0103\u021bi solare sau eolione","url":"http:\/\/www.oranoua.ro\/andrei-ilas-aproape-40-din-flota-globala-de-unitati-pe-baza-de-carbune-e-mai-scumpa-de-operat-azi-decat-construirea-de-noi-unitati-solare-sau-eolione\/","time":"14:49"}]