OraNoua.ro
Publicat în 29 iulie 2015, 19:06 / 348 elite & idei

Alexandru Lăzescu: Financial Times îşi schimbă proprietarul

Alexandru Lăzescu: Financial Times îşi schimbă proprietarul

de Alexandru Lăzescu

Fără independență economică, in­de­pen­den­ța editorială este iluzorie.

Pe 24 iulie, Nikkei, cel mai mare grup me­dia din Japonia, a anunțat public la Tokyo că a cumpărat prestigiosul cotidian bri­ta­nic Financial Times, pentru o sumă con­si­de­ra­bilă: 1,3 miliarde de do­lari. Prin această ofertă ja­po­nezii l-au bătut, pe ul­ti­ma sută de metri, pe ce­lă­lalt competitor, grupul ger­man Axel Springer. FT, ajuns la venerabila vârstă de 127 de ani, este o pu­bli­ca­ție cu totul specială. Ală­turi de Wall Street Journal sau de săptămânalul The Eco­nomist, se numără prin­tre cele mai importante și mai influente nu­me din presa de afaceri la nivel mon­dial, cu ediții separate în America, Ger­mania și în Asia, la Hong Kong. Co­men­ta­ri­ile și analizele publicate în ziar, nu doar pe teme economice, ci și pe cele politice, au un impact global. FT este unul dintre ca­na­lele preferate atunci când anumite in­sti­tu­ții, precum Comisia Europeană, de pil­dă, doresc să transmită public pe un cir­cuit informal mesaje pe care nu le pot spu­ne oficial.
În acest context, schimbarea pro­pri­e­ta­ru­lui unui cotidian atât de prestigios nu pu­tea să nu stârnească valuri pe plan mon­dial. Iar preluarea sa de către o corporație ja­po­neză a fost privită ca o surpriză. Deși Nikkei publică nu doar cel mai mare ziar de afaceri din Japonia, Nihon Keizai Shim­bun, cu un tiraj de 3 milioane de exem­pla­re, ci și indexul bursier de la Tokyo, Nikkei 225, grupul media este relativ pu­țin cunoscut pe plan internațional. În­tot­de­­auna când se întâmplă astfel de lucruri, prin­cipala întrebare este aceea dacă in­de­pen­den­ța editorială va fi în vreun fel afec­ta­tă. La prima vedere, întrebarea pare for­țată. Japonia este o țară cu o democrație consolidată, cu o industrie mass-media dez­vol­tată și independentă. Cu toate acestea, unii co­men­ta­tori sunt mai pre­ca­uți, reliefând tradițiile jur­na­lis­tice foarte diferite exis­tente în Occident și în Ja­po­nia, unde ziariștii sunt mai re­zer­vați în a ataca ches­ti­uni controversate. A mai pus gaz peste foc și o remarcă a mi­nis­tru­lui japonez al Economiei, care a declarat, co­men­tând preluarea FT de către Nikkei, că de acum înainte vor fi relatări mai co­rec­te asupra politicilor și inițiativelor Gu­ver­nu­lui Abe.
Toate aceste discuții arată cât de delicată e relația presei cu mediile politice și de afa­ceri. Mai ales într-o perioadă în care e pus fundamental în discuție chiar modelul de afaceri tradițional din mass-media pe pu­bli­citate. În România, aceste gen de nuan­țe par mai degrabă ridicole, în con­di­ți­ile în care cel puțin două canale TV de știri naționale și o mulțime de ziare și te­le­viziuni locale nu sunt nimic altceva decât un fel de măciuci mediatice în mâinile pa­tro­nilor. Distorsionând pe față faptele și re­cur­gând la atacuri suburbane ori de câte ori interesele acestora din urmă o cer. Ce mai rămâne din ideea de jurnalism e greu de spus. Însă e adevărat că, în general, in­de­pen­dența media este sub asalt. „În vre­muri mai bune pentru ziare, Financial Times ar fi fost vândut doar peste ca­da­vrul meu“, declara Marjorie Scardino, fost președinte al grupului Pearson, care a deținut timp de 60 de ani ziarul, la afla­rea veștii privind vânzarea către Nikkei. Fără independență economică, in­de­pen­den­ța editorială este iluzorie. Iar deo­cam­da­tă nu au fost identificate soluții eco­no­mi­ce viabile, de fond, pentru mass-media în ansamblu. Chiar dacă unele nume fa­nion, între care se numără și Financial Times, sunt totuși profitabile.
Însă discuția merită abordată într-un con­text mai general. „Modelarea“ opiniei pu­bli­ce a devenit un instrument important în plan geopolitic, chiar cu implicații mi­li­ta­re, cum s-a văzut recent în Ucraina. În ciu­da crizei, Moscova continuă să chel­tu­ias­că sume considerabile pe propagandă. Ca­na­lul RT (fostul Russia Today) este acum disponibil prin mai toate hotelurile și aeroporturile de pe planetă, unde, nu ra­re­ori, CNN lipsește. La fel, rețeaua on­line Sputnik, agențiile de știri specializate fi­nan­țate de la Kremlin sunt și ele extrem de active. Chinezii cheltuiesc încă și mai mult în această zonă. Câteva miliarde de do­lari pe an. Trebuie să realizăm că mo­de­lul de jurnalism occidental, incisiv, in­co­mod pentru autorități, bazat pe valori pro­fe­sio­nale solide, care este o componentă esen­țială a ceea ce numim democrația li­be­ra­lă, nu este un dat pentru eternitate. Ba chiar este destul de vulnerabil în acest mo­ment. Să ne imaginăm cum ar arată o lu­me în care canale media importante glo­ba­le sau naționale ar fi controlate de China, de pildă. O țară în care YouTube, Face­book, Twitter, GMail sunt interzise și pes­te 300 de mii de cenzori „curăță“ nonstop pos­tă­rile celor care folosesc Internetul în in­te­riorul țării. Un exemplu de dată re­cen­tă este alergia Beijingului față tricourile și gențile inscripționate „T.S. 1989“, pe care Tay­lor Swift, o solistă foarte la modă în acest moment, intenționază să le lanseze în China cu prilejul turneului de concerte pe care urmează să îl întreprindă în cu­rând. Sunt inițialele numelui ei și anul naș­te­rii, 1989. Însă Beijingul vede aici o tri­mi­te­re la masacrul din 4 iunie 1989 din Piața Tianan­men. Atât de mari sunt sen­si­bi­li­tă­ți­le autorităților față de astfel de mesaje „sub­ver­sive“, încât au interzis chiar și com­binațiile de numere 6,4 și 89 pe pos­tă­rile din rețelele sociale, după cum re­la­tea­ză The Guardian.

revista22.ro

Ultima ora:

ObservatorMireille Rădoi: Începe Festivalul Strada de C`Arte, în care se vor lansa peste 40 de volume și vor avea loc concerte, proiecții de film sau lecturi publice

PoliticKlaus Iohannis anunță candidatura României la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

EconomieIonuț Stanimir: Primul Raport de Inteligență Financiară realizat de BCR – Situația financiară este a doua dimensiune importantă pentru români, după sănătate

ExternElena Calistru: Un pic de voință de a te mișca spre mai bine

SocialAlina Rizi: Sa regenerezi orasul ia timp

EvenimenteFlaviu George Predescu: Vă invit la lansarea cărții mele „O dimineață de sâmbătă”, dedicată lui Bogdan Andrei Gavrilă

CulturaMireille Rădoi: Începe Festivalul Strada de C`Arte, în care se vor lansa peste 40 de volume și vor avea loc concerte, proiecții de film sau lecturi publice

EditorialCristian Unteanu: Dincolo de scandalul cu submarinele, avem încleştarea geopolitică pentru controlul pieţelor mondialeClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe