OraNoua.ro
Publicat în 1 mai 2013, 07:01 / 327 elite & idei

Andreea Paul: competitivitatea economica a Romaniei e in picaj

Andreea Paul: competitivitatea economica a Romaniei e in picaj

Suntem mici si devenim tot mai mici. Ponderea PIB-ului României în PIB-ul mondial a scăzut simțitor:  de la 0,33% în anul 2008 la 0,24% în anul 2012, ceea ce inseamna ca tarile lumii evolueaza semnificativ mai repede decat noi. Daca politica ultimelor doua decenii ar fi luat deciziile economice corecte am fi avut un nivel de trai de cel putin trei ori mare decat in prezent. Interesele meschine, cumetria, hotia si incompetenta isi dau in continuare mana in fruntea tarii.

Un foarte usor avans s-a inregistrat in cresterea ponderii exporturilor românești în exporturile mondiale: la 0,315% în anul 2012, comparativ cu 0,31% în anul 2008 (Tabel 1).

O analiza lucida asupra regreselor majore in competitivitatea economica a Romaniei ar trebui sa vindece autismul politic. Romania a pierdut 10 pozitii in clasamentul global in ultimii patru ani. Indicatorul Competitivității Globale s-a micșorat de la 4,1 puncte în anul 2008 la 4,07 în anul 2012, coborând România de pe locul 68 în anul 2008 până pe locul 78 în 2012 (Tabel 2).

 • Cel mai grav semnal dat de Raportul de Competitivitate Globală este în cazul poverii administrative, unde indicele s-a diminuat de la 3,4 puncte în anul 2008 la 2,8 puncte în anul 2012 și a coborât România de pe locul 54 până pe locul 118 in lume.
 • În cazul independenței justiției, indicele s-a diminuat de la 3,3 puncte în anul 2008 la 2,7 puncte în anul 2012 și a coborât România de pe locul 88 până pe locul 114. 
 • De asemenea, țara noastră se poziționează mai slab în anul 2012 decât în anul 2008 la încrederea în politicieni (locul 133 în 2012 față de locul 106 în 2008) și la transparența politicilor publice (locul 136 în 2012 față de locul 124 în 2008). Se observă un avans pe fond in cel din urma caz, adica o majorare a indicelui privind transparența politicilor publice de la 3,1 puncte în 2008 la 3,3 puncte în 2012, dar această creștere a fost mai mică decât în cazul altor țări, motiv pentru care România a și coborât în clasamentul mondial la acest indicator.
 • Indicele privind protecția proprietății intelectuale s-a diminuat serios în această perioadă, coborând România de pe locul 64 ocupat în anul 2008, până pe locul 114 ocupat în prezent.
 • Calitatea infrastructurii din țara noastră a scăzut, motiv pentru care România a coborât în clasament de pe locul 117 pe locul 132 în perioada 2008 – 2012.
 • Calitatea sistemului educațional s-a diminuat, coborând România în clasamentul global de pe locul 71 pe locul 108 în aceeași perioadă.
 • Intensitatea competiției pe piața locală a scăzut, astfel că România a coborât până pe locul 102 în clasament la acest indicator în anul 2012, față de locul 86 ocupat în anul 2008.
 • Eficiența politicii anti-monopol s-a diminuat, iar România a coborât pe locul 120 în anul 2012, față de locul 64 ocupat în 2008.
 • Exodul creierelor din țara noastră a crescut, astfel că România a coborât în clasament și la acest indicator, de pe locul 102 ocupat în anul 2008, până pe locul 136 în anul 2012.
 • Accesul la credite s-a diminuat din 2008 și până în prezent, motiv pentru care țara noastră a coborât în clasament la acest indicator de pe locul 56 ocupat în anul 2008, până pe locul 75 în anul 2012.
 • Capacitatea de inovare s-a micșorat în perioada 2008 – 2012, coborând România de pe locul 58 în anul 2008, pe locul 77 în anul 2012. Indicele cheltuielilor companiilor cu cercetare – dezvoltare a scăzut, coborând România de pe locul 74 în anul 2008 până pe locul 87 în anul 2012 la acest capitol. Colaborarea între universități și industrie în cercetare – dezvoltare a obținut același indice atât în anul 2008, cât și în anul 2012, dar progresul altor țări la acest capitol a coborât România de pe locul 72 în anul 2008, până pe locul 113 în anul 2012.

Sa faci afaceri in Romania a devenit tot mai greu

Uşurinţa de a face afaceri a coborât România de pe locul 47 ocupat în anul 2008 până pe locul 72 ocupat în anul 2012. În UE ne poziționăm în prezent pe locul 24, înaintea Italiei, Greciei și a Maltei, conform raportului Doing Business (Tabel 3).

 • Ușurința înființării unei noi firme – locul 68 din 185 în 2012 față de locul 26 din 181 ocupat în 2008. Înfiinţarea unei afaceri necesită în prezent înmedie 6 proceduri, durează 10 zile, costă 2,8% din venitul mediu pe locuitor şi necesită un capital minim de 0,8% din venitul mediu anual pe locuitor.
 • Uşurinţa de a obţine autorizația de construcţie – locul 129 din 185 în 2012 față de locul 88 din 181 ocupat în 2008. Obţinerea unui permis de construcţie presupune astăzi 15 etape, 287 de zile şi costă 79,1% din venitul mediu pe locuitor.
 • Ușurința de a închide o firmă – locul 102 din 185 în 2012 față de locul 85din 181 ocupat în 2008. Rezolvarea unui faliment durează în prezent 3 ani şi 4 luni, costă 11% din valoarea bunurilor firmei, iar rata de recuperare pentru creditori este de numai 29,2%.

În fine, singurul indicator la care putem observa un progres de 10 pozitii in clasamentul global  este Indicele Libertății Economice. Acesta a crescut de la 61,7 în anul 2008, la 65,1 în anul 2013, urcând în calsamentul mondial  de pe locul 69 până pe locul 59 în această perioadă (Tabel 4).

Tabel 1: Ponderea PIB-ului și exporturilor României în PIB-ul și exporturile mondiale

Indicator

2008

2012

Ponderea PIB-ului României în PIB-ul mondial

0,33%

0,24%

Ponderea exporturilor românești în exporturile mondiale

0,31%

0,315%

Sursa: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/dimView.aspx

United Nations Statistics, http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp

FMI, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/download.aspx

 

Tabel 2: Raportul Competitivitatii Globale

Indicator

Locul României / număr de țări analizate în raport

Valoarea indicelui

 

2008

2012

2008

2012

Indicatorul

Competitivității Globale

68 / 134

78 / 144

4,10

4,07

Povara administrativă

54 / 134

118 / 144

3,4

2,8

Încrederea în politicieni

106 / 134

133 / 144

2,0

1,8

Transparența politicilor publice

124 / 134

136 / 144

3,1

3,3

Independența justiției

88 / 134

114 / 144

3,3

2,7

Protecția proprietății intelectuale

64 / 134

114 / 144

3,5

2,9

Calitatea infrastructurii

117 / 134

132 / 144

2,3

2,8

Calitatea sistemului de educație

71 / 134

108 / 144

3,6

3,1

Intensitatea competiției pe piața locală

86 / 134

102 / 144

4,7

4,3

Eficiența politicii anti-monopol

64 / 134

120 / 144

3,9

3,4

Exodul creierelor

102 / 134

136 / 144

2,6

2,1

Accesul la credite

56 / 134

75 / 144

3,6

2,7

Capacitatea de inovare

58 / 134

77 / 144

3,3

3,1

Cheltuielile companiilor cucercetare -dezvoltare

74 / 134

87 / 144

3,0

2,9

Colaborarea între universități și industrie încercetare -dezvoltare

72 / 134

113 / 144

3,1

3,1

Sursa: Raportul de Competitivitate Globală, Banca Mondială,

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf

 

Tabel 3: Raportul Doing Bussiness

 

Indicator

Locul României / număr de țări analizate în raport

 

2008

2012

Uşurinţa de a face afaceri

47 / 181

72 / 185

Ușurința înființării unei noi firme

26 / 181

68 / 185

Uşurinţa de a obţine autorizația de construcţie

88 / 181

129 / 185

Ușurința de a închide o firmă

85/ 181

102 / 185

Comerținternațional

40/ 181

72 / 185

Sursa: Raportul Doing Business, Banca Modială,

http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB09-FullReport.pdfhttp://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf

 

 

Tabel 4: Indicele Libertății Economice

 

Indicator

Locul României / număr de țări analizate în raport

Valoarea indicelui

(între 0 și 100)

 

2008

2013

2008

2013

Indicele Libertății Economice

69 / 157

59 / 177

61,7

65,1

Sursa: Indicele Libertății Economice, Heritage Foundation,

http://www.heritage.org/index/explore

Ultima ora:

ObservatorMarco Badea: David Popovici a reușit! A devenit campion mondial la 100 de metri liber și atinge la doar 17 ani o performanță neegalată timp de 49 de ani

PoliticMarco Badea: 119 de zile de când Vladimir Putin a început războiul în Ucraina

EconomieSergiu Manea: Gândirea digitală înseamnă inclusiv să recunoşti foarte repede când eşti pe o cale greşită şi să înveţi din asta | Conferinţa Microsoft Envision România

ExternCristian Unteanu: Care este statutul exact al „luptătorilor străini” din Ucraina? Sunt şi români printre ei?

SocialSorin Ioniţă: Misiunea statului în lumea civilizată e să se ocupe de mediocrităţi ca mine, nu de genii

EvenimenteCiprian Stanescu: Despre economie circulara pe termen lung

CulturaMireille Rădoi: Studii despre Imperiul Bizantin la Biblioteca Centrală Universitară Carol I

EditorialAlexandru Grumaz: IAR Ghimbav a jucat la două capete în ceea ce privește elicopterele Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe