Adriana
Publicat în 21 noiembrie 2012, 09:55 / 293 elite & idei

Cosmin Alexandru: Adevarata campanie

Cosmin Alexandru: Adevarata campanie
+ Observator

În plin proces de shutdown al României, executat de-a valma de câteva sute de politicieni de duzină, câteva zeci de tineri obișnuit de extraordinari s-au gândit în mod structurat la mai multe variante de restart.

Toți știți cam ce gogoși îi precupă pe po­li­ti­ci­eni în campanie: o să crească, o să dea, o să împartă, o să dea jos, o să pună în loc etc. Hai să vedem ce-i preocupă cu adevărat pe ti­nerii cu cap și ambiție care vor să aibă un viitor în Ro­mâ­nia. Dintre cele 129 de idei înscrise în competiția ReStart România, șapte proiecte au ajuns în finală, iar trei au ob­ținut finanțare din partea or­ganizatorului, TechSoup. Și ce­­lelalte patru, însă, vor primi spri­jin logistic pentru a ava­n­sa în dezvoltare.

Au fost proiecte legate de edu­cația sexuală a adolescenților, de accesul per­soanelor cu dizabilități la transportul în co­mun și în instituții sau de respectarea legilor pri­vind dezvoltarea urbană. Voi descrie însă, pe scurt, doar alte patru proiecte, care au le­gă­tură cu felul în care instituțiile statului se uită la subiectele lor.

Primul proiect, publicjob.ro, se descrie ca fi­ind „singurul portal activ din România care pu­blică zilnic toate anunțurile de recrutare și pro­movare în funcția publică din toate entitățile ad­ministrației publice“. Scopul său e acela de „a combate favoritismul în materia recrutării și promovării funcționarilor pu­blici, furnizând liberul acces la toate informațiile necesare pri­vind oportunitățile disponibile în administrația publică cen­trală și locală din România“. Site-ul a fost făcut de un tâ­năr, cu 500 de euro, timpul, in­teligența și bunul lui simț. În acest moment, site-ul cre­at de el și echipa lui are mai mulți vizitatori decât site-ul Agen­ției Naționale a Funcționarilor Publici și chiar mai mulți decât site-ul Guvernului Ro­mâ­niei.

Al doilea proiect vizează carențele din ce în ce mai mari ale sistemului românesc de să­nă­tate. Lipsatratament.ro creează o hartă a me­dicamentelor care lipsesc în spitale, deși n-ar trebui să lipsească, conform prevederilor le­ga­le în vigoare și a obligațiilor ce revin spitalelor și caselor de asigurări de sănătate. „Va fi pri­mul sistem centralizat, transparent şi acce­si­bil de monitorizare a disponibilităţii trata­men­telor în România. Va fi un instrument pentru au­torităţile române din domeniul sănătăţii, ofe­rind informaţii despre nivelul şi distribuţia geografică a penuriei de medicamente. De ase­menea, bazându-se pe informaţiile oferite de proiectul nostru, organizaţiile din socie­ta­tea civilă vor putea demonstra unde şi când pacienţii români nu primesc medicamentele de care au nevoie.“

Al treilea proiect își propune să dea o lovitură în inima sistemului clientelar care sifonează resurse din averea publică în buzunare pri­va­te – companiile la care statul e acționar. Se nu­mește Publicăm economia publică și are ca scop colectarea tuturor datelor din ra­por­tă­rile financiare ale companiilor și regiilor cu capital de stat și transformarea lor în infor­ma­ții relevante, ușor de citit și de înțeles pentru publicul larg, pe un site de Internet. O astfel de transparentizare va aduce la lumină con­tractele păguboase, managementul defectuos și sursele pierderilor nesfârșite.

Al patrulea proiect se numește Legi libere și e un portal cu acces gratuit care adună toată legislația României, împreună cu o cazuistică relevantă aferentă, totul organizat sub formă de bază de date, astfel încât oricine să poa­tă găsi după cuvinte-cheie nu doar actele nor­mative de care e interesat, ci și hotărârile ju­decătorești redactate pe baza lor, adică fe­lul în care au fost aplicate diferite articole de lege. Echipa acestui proiect susține că va avea ne­voie de şase luni pentru finalizarea portalului, iar în loc de bani vor folosi „bun-simț și tim­pul nostru“. Ministerul Justiției a anunțat pe 1 noiembrie 2012 începerea unui proiect si­milar, Portalul N-lex, cu o durată de realizare de doi ani și un cost de 3,6 milioane euro.

Campania electorală de doi lei la care asistăm va costa câteva zeci de milioane de euro. Ima­ginați-vă câte mii de proiecte precum cele de mai sus s-ar putea finanța cu acești bani. Ro­mânia a avut tot timpul o doză imprevizibilă de originalitate. Cred că spre asta ne în­drep­tăm și acum. Politicienii noștri vor deveni mai buni abia când îi vom face irelevanți. Asta e ade­­vărata campanie electorală a României.

Articol publicat pe www.cosminalexandru.ro

Ultima ora:

ObservatorCristian Păun: Cele mai importante erori în agricultura românească

PoliticKlaus Iohannis salută anunțul lui Biden de la summitul G7 privind sprijinul SUA, Japoniei, Coreei de Sud și EAU pentru reactoarele modulare mici din România

EconomieCristian Păun: Cele mai importante erori în agricultura românească

ExternMarco Badea: Câteva noi informații despre invazia pe scară largă începută de Vladimir Putin în Ucraina

SocialGrațian Mihăilescu: Sunt tare bucuros că am realizat acest proiect pentru Reșița și că abia aștept să-l văd pus în aplicare

EvenimenteAndreea Negru: Financial education at entrepreneurial level – the key to business success

CulturaIonuț Vulpescu: Podcast – invitat, Ion Moraru

EditorialRadu Magdin: A Case for Big Time, Really Global, InternationalisationClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe