OraNoua.ro
Publicat în 25 martie 2015, 17:47 / 216 elite & idei

Cristian Unteanu: Acesta este mandatul României? Europarlamentarii români, vot masiv în favoarea drepturilor persoanelor LGBT

Cristian Unteanu: Acesta este mandatul României? Europarlamentarii români, vot masiv în favoarea drepturilor persoanelor LGBT

de Cristian Unteanu

Ieri, am avut surpriza să aud aprecieri entuziaste despre munca la Bruxelles a europarlamentarilor români. Era salutat votul masiv în favoarea raportului „privind drepturile omului şi democraţia în lume şi politica Uniunii Europene în această privinţă“, al italianului Pier Antonio Panzeri (60 de ani), membru al Grupului S&D.

În favoarea raportului care „ia act de legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de acelaşi sex (…), încurajează instituţiile şi statele membre să contribuie în continuare la reflecţiile asupra recunoaşterii căsătoriilor“ au votat 390 de europarlametari dintre cei 638 prezenţi (puteţi accesa aici textul integral al raportului, tradus în română).

22 de europarlamentari români au votat în favoarea raportului: Victor Boştinaru (PSD, S&D), Cristian Buşoi (PNL, PPE), Andi Cristea (PSD, S&D), Mircea Diaconu (independent, ALDE), Damian Drăghici (UNPR, S&D), Vasilica Dăncilă (PSD, S&D), Doru Frunzulică (UNPR, S&D), Maria Grapini (PC, S&D), Cătălin Ivan (PSD, S&D), Monica Macovei (independent, PPE), Siegfried Mureşan (PMP, PPE), Ramona Mănescu (PNL, PPE), Dan Nica (PSD, S&D), Norica Nicolai (PNL, ALDE), Cristian Preda (independent, PPE), Ioan-Mircea Paşcu (PSD, S&D), Laurenţiu Rebega (PC, S&D), Theodor Stolojan (PNL, PPE), Daciana Sârbu (PSD, S&D), Claudia Ţapardel (PSD, S&D), Ciprian Tănăsescu (PSD, S&D), Adina Vălean (PNL, PPE).

Doar patru europarlamentari români au votat împotriva raportului: Daniel Buda (PNL, PPE), Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), Csaba Sogor (UDMR, PPE) şi Iuliu Winkler (UDMR, PPE).

Cinci europarlamentari au fost absenţi: Sorin Moisă (PSD, S&D), Renate Weber (PNL, ALDE), Eduard Hellvig (PNL, PPE), Victor Negrescu (PSD, S&D), Emilian Pavel (PSD, S&D).

De ce este atât de important ? Deoarece documentul acesta este o etapă necesară, foarte controversată însă, în ideea implenetării cu mult mai stricte a reglementărilor UE în domeniu la nivelul statelor membre dar şi, pe de altă parte, sublinierea nevoii ca acest tip de demers să fie integrat în politica externă a Uniunii Europene în raport cu terţe ţări.

Sprijinitorii acestui proiect – deloc puţini şi extrem de influenţi în unele ţării – se temeau că vor întâmpina o opoziţie foarte dură pe de o parte din zona cerurilor de prsiune catolice conservatoare dar, mai ales, din partea europarlamentarilor care reprezintă ţări ortodoxe, declarativ adepte ferme ale moralei creştine, sprijinitoare a idealurilor bisericii liant al fiinţei şi spiritualităţii naţionale, mă rog, tot ce auziseră că s-ar întâmpla prin locurile acelea îndepărate şi exotice cum ar fi România, spre exemplu.

De unde surpriza uriaşă că europarlamentarii noştri (cu cele patru excepţii notabile) au votat în bloc în favoarea raportului şi, implicit, al celor două capitole dedicate persoanelor cu opţiuni sexuale speciale.

Au arătat ai noştri parlamentari de Bruxelles că, iată, una e politica de acasă, aia cu pupatul necontenit de icoane, cruci, moşte şi cu participareaa cât mai vizibilă la toate operaţiunile de sfinţire ordonate pe linie ierarhică, corect şi la timp  (mai ales în perioade electorale) şi, uite dovada, alta este ce au ei cu adevărat în minte, suflet şi toate celelalte zone.

Europarlamentarii aceştia români creşti novatori şi curajoşi reprezintă toate partidele politice, fără exceţie, de unde concluzia, repet entuziastă a celor din Bruxelles, că aceasta este atitudinea politică pe care se pot baza atunci când clasa noastră politică va fi chemată, veţi vedea relativ curând, să se pronunţe la modul european în favoarea legalizării căsătoriilor între persoane de acelaşi gen dar şi, mai departe, asupra adopţiilor de copii şi cu schimbarea legislaţiei privind dreptul familiei în România.

Ce-au votat ai noştri? Foarte interesante aceste două capitole ale Raportului…

Orientările UE cu privire la drepturile omului

42. salută adoptarea de către Consiliu a orientărilor UE cu privire la drepturile omului pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen şi intersexuale şi a orientărilor UE privind libertatea de religie sau de credinţă, ambele în timpul anului de raportare 2013, precum şi a orientărilor privind libertatea de exprimare online şi offline în 2014;

43.  reaminteşte faptul că adoptarea orientărilor nu trebuie să ducă la introducerea selectivităţii în sistemul drepturilor omului, întrucât principiile universalităţii şi indivizibilităţii trebuie să rămână esenţiale; invită Comisia să definească, împreună cu Parlamentul şi cu reprezentanţii societăţii civile, criteriile de selecţie a tematicilor abordate de aceste orientări, pentru ca procesul de selecţie să fie mai clar;

44.  invită Comisia să completeze orientările, care ar trebui să stabilească obiective, criterii, mijloace, calendare şi indicatori şi să includă o revizuire periodică, prin standardizarea conţinutului şi a formatului (…)

45.  solicită o participare sporită a actorilor societăţii civile la elaborarea, evaluarea şi revizuirea orientărilor (sbln noastră);

Drepturile persoanelor LGBTI

159.  consideră regretabil faptul că 78 de ţări incriminează încă homosexualitatea, 10 dintre acestea prevăzând pedeapsa cu moartea (Arabia Saudită, Nigeria, Mauritania, Sudan, Sierra Leone, Yemen, Afganistan, Iran, Maldive şi Brunei) şi 20 de ţări incriminează încă identităţile transgen; condamnă cu fermitate recrudescenţa recentă a legilor discriminatorii şi consideră că practicile şi actele de violenţă împotriva persoanelor bazate pe orientarea lor sexuală şi pe identitatea de gen nu ar trebui să rămână nepedepsite; încurajează monitorizarea atentă a situaţiei din Nigeria, Uganda, Malawi, India şi Rusia, unde legi noi sau evoluţii juridice recente ameninţă grav libertatea minorităţilor sexuale; îşi reafirmă sprijinul pentru activitatea neîntreruptă depusă de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în scopul combaterii acestor legi şi practici discriminatorii şi, în general, pentru activitatea ONU cu privire la această chestiune;

160.  sprijină ideea conform căreia SEAE  (serviciul European de Acţiune Externă, n.n.) ar trebui să acorde prioritate acţiunilor în acest domeniu şi să acorde o atenţie specială situaţiilor în care pedeapsa cu moartea este în vigoare şi/sau în care persoanelor LGBTI sunt supuse torturii şi relelor tratamente, condamnând aceste practici în conformitate cu Orientările UE privind pedeapsa cu moartea şi Orientările UE privind tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante;

161.  salută adoptarea în 2013 a Orientărilor UE pentru promovarea şi protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen şi intersexuale (LGBTI); invită SEAE şi Comisia să ridice problema drepturilor persoanelor LGBTI în dialogurile politice şi cele privind drepturile omului cu ţări terţe şi în forumurile multilaterale; subliniază că este important ca Comisia şi SEAE să ridice în continuare problema drepturilor persoanelor LGBTI în dialogurile politice şi cele privind drepturile omului şi să utilizeze IEDDO pentru sprijinirea organizaţiilor care apără drepturile persoanelor LGBTI, oferindu-le capacitatea de a contesta legile homofobe şi transfobe şi discriminarea împotriva persoanelor LGBTI, sensibilizând publicul larg cu privire la discriminarea şi violenţa cu care se confruntă persoanele de diferite orientări sexuale şi identităţi de gen şi furnizând asistenţă de urgenţă (inclusiv ajutor psihosocial şi medical şi asistenţa pentru mediere şi reintegrare) celor care au nevoie de un astfel de sprijin;

162.  ia act de legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de acelaşi sex într-un număr din ce în ce mai mare de ţări din lume (17, până acum); încurajează instituţiile UE şi statele membre să contribuie în continuare la reflecţiile asupra recunoaşterii căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de acelaşi sex ca o chestiune politică, socială, şi legată de drepturile omului şi drepturile civile;

163. solicită Comisiei şi OMS să elimine tulburările de identitate de gen de pe lista tulburărilor mentale şi de comportament; solicită Comisiei să îşi intensifice eforturile în vederea eliminării clasificării în termeni patologici a identităţilor transsexuale; încurajează statele să asigure proceduri rapide, accesibile şi transparente de recunoaştere a genului, care să respecte dreptul la autodeterminare;

164. salută sprijinul politic din ce în ce mai puternic acordat ideii de a elimina obligativitatea sterilizării pentru recunoaşterea juridică a genului, după cum s-a exprimat Raportorul special al ONU privind tortura, şi susţine faptul că aceste cerinţe ar trebui să fie tratate şi urmărite ca o încălcare a dreptului la integritate corporală şi a dreptului la sănătate sexuală şi reproductivă;

165. salută anularea în octombrie 2013 a legii din Republica Moldova, care interzicea „propagarea altor relaţii decât cele legate de căsătorie şi familie”, şi invită celelalte ţări din regiune să urmeze exemplul Moldovei.

Acest Raport, de acum poziţie oficială a Parlamentului European, va deveni sursa tuturor documentelor pe care Comisia Europeană este mandatată şi solicitată direct sâ le elaboreze, continuând o linie de acţiune începută în 2013, odată cu adoptarea pe 24 iunie de miniştri de externe din UE a unui document foarte important pe care îl puteţi accesa aici în variantele sale în limba engleză sau franceză).

Un Raport care deschide calea spre o aşteptată dar teribil de controversată legislaţie comună europeană în domeniu, cea pentru care fac atâta presiune unele forţe politice şi, mai ales, organizaţii ale societăţii civile.

Prin votul lor în Parlamentul European, europarlamentarii noştri arată că susţinerea României, transpartinic, ar fi pe deplin asigurată. Interesant. Aşa să şi fie? Personal am oarece dubii. Dar dumneavoastră?

Oricum însă nu contează, dânşii sunt europarlamentarii pe care i-aţi votat, vă reprezintă ca atare şi nu aveţi de ce să vă plângeţi.

adevarul.ro

Ultima ora:

ObservatorClaudiu Butacu: România nu poate lipsi de la Solar Decathlon!      

PoliticAntal Lorant: Yesterday we discussed and voted on an important law!

EconomieDaniela Șerban: Companiile incluse în BET AeRO vor fi punctate din acest an pentru interacțiunea cu investitorii, prin indicatorul VEKTOR

ExternMarco Badea: 84 de zile de când a început războiul pornit de Vladimir Putin în Ucraina

SocialAndreea Paul: Meseriile viitorului pentru copilul meu

EvenimenteVictor Vevera: ICI București a organizat prima ediție a conferinței internaționale în domeniul diplomației cibernetice – „Building global digitalisation: creating trust & security through cyber diplomacy”

CulturaDan Mircea Cipariu: Blues & poetry performance, în spațiul La Cave de Bucarest

EditorialMihai Anghel: Domeniile regale ale sufletuluiClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe