OraNoua.ro
Publicat în 16 iulie 2014, 15:38 / 465 elite & idei

Cristina Popescu: 375 de ani de istorie, spiritualitate și frumusețe unică

Cristina Popescu: 375 de ani de istorie, spiritualitate și frumusețe unică

Mărcile românești aniversează 375 de ani de istorie, spiritualitate și frumusețe unică 

– Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași –

Romanian postage stamps celebrate 375 years of history, spirituality and unique beauty

– The Church of the Three Holy Hierarchs Monastery in Iasi –

Consecventă misiunii sale de a promova monumente istorice și ecleziastice unice din țara noastră, Romfilatelia sărbătorește aniversarea a 375 de ani de la construcția Bisericii Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ce poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, și realizează o emisiune de mărci poștale ce pune în valoare acest lăcaș de cult, unanim recunoscut și considerat o realizare tehnică și artistică de mare valoare.

Aflată sub ocrotirea Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de aur, biserica a suferit de-a lungul timpului o serie de procese de restaurare, ce au transformat-o într-o veritabilă bijuterie artistică înscrisă în istorie ca o vatră de cultură și spiritualitate.

„Toată lumea este de acord în a spune că nici în Moldova, nici la cazaci, nu se află vreo biserică să o egaleze pe aceasta, nici prin ornamentație, nici prin frumusețe, căci ea uimește pe vizitator. Dumnezeu să o păstreze până la sfârșitul veacurilor!”, spunea Paul de Halep în timpul trecerii sale prin Iași, la puțin timp de la terminarea zidirii Trei Ierarhilor.

Alcătuită din două valori, emisiunea aniversară este intitulată Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, 375 de ani și se înscrie în cadrul tematicii anuale Ziua Mărcii Poștale Românești.

Timbrul emisiunii cu valoarea nominală de 14,50 lei ilustrează clădirea Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași.
Colița emisiunii se remarcă prin contur ștanțat și ilustrează pe manșetă pisania de la intrarea în Biserică, alături de un ornament în piatră, reprezentând stema Moldovei. Timbrul coliței cu valoarea nominală de 8,10 lei prezintă, de asemenea, clădirea Bisericii.

Cele două valori sunt completate de plicul prima zi, emisiunea fiind machetată în coală de 32 de timbre, minicoală de 8 timbre + 1 vinietă, carte maximă, coliță dantelată și o coliță specială cu elemente grafice în folio argint (în albumul filatelic).

Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat în tiraj limitat de 325 exemplare și echipat cu colița dantelată a emisiunii, numerotată cu roșu de la 001 la 325, având elemente grafice în folio argint, plicul „prima zi” și o carte maximă, echipate cu timbrul emisiunii și obliterate cu ștampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur.

Începând de astăzi, marți, 15 iulie a.c., emisiunea de mărci poștaleZiua Mărcii Poștale Românești: Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, 375 de aniva putea fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară.

Romfilatelia aduce respectuoase mulţumiri Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pentru sprijinul documentar acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

* * *

Committed to its mission of promoting unique historical and religious monuments in our country, Romfilatelia celebrates the anniversary of 375 years since the building of the Church of the Three Holy Hierarchs Monastery in Iasi, which is dedicated to the Saint Mother Paraskeva, and creates an issue of postage stamps emphasizing and promoting this place of worship, widely recognized and considered a great technical and artistic achievement of great value.

Placed under the protection of Three Holy Hierarchs, Vasile the Great, Grigore the Theologian and Ioan Gura de aur (John Chrysostom), the church underwent several restoration processes over time, which transformed it into a genuine artistic jewel, being part of history as a fireplace of culture and spirituality.

Everyone agrees in saying that neither in Moldavia, nor in the land of Cossacks, is there a church that can be considered equal to this one, either by trimming or by beauty, for it amazes every visitor. May God preserve it until the end of time!”, these were Paul de Halep’s words during his trip to Iasi, shortly after the completion of the Three Holy Hierarchs church.

Consisting of two values, the anniversary issue is entitled the Church of the Three Holy Hierarchs Monastery in Iasi, 375 years and is registered within the annual theme dedicated to Romanian Postage Stamp Day.

The postage stamp of the issue, with the face value of lei 14.50, illustrates the building of the Three Holy Hierarchs Church in Iasi. The souvenir sheet of the issue has special die cut on margins and illustrates the rotive in the church porch, next to a stone ornament representing the emblem of Moldavia. The postage stamp of the souvenir sheet, with the face value of lei 8.10, also presents the building of the Church.

The two values are joined by the first day cover, and as page composition were used the sheet of 32 stamps, the minisheet of 8 stamps + 1 label, the maxicard, the perforated souvenir sheet and a special souvenir sheet with graphic elements in silver foiling (in philatelic album).

The special product of the issue is the philatelic album, created into a limited run printing of 325 pcs. and equipped with the perforated souvenir sheet of the issue, numbered in red from 001 to 325, having graphic elements in silver foiling, the first day cover and a maxicard, equipped with the postage stamp of the issue and cancelled with the ”first day” postmark clearly imprinted in gold foiling.

Starting today, Tuesday, July 15th, 2014, the issue of postage stamps Romanian Postage Stamp Day: the Church of the Three Holy Hierarchs Monastery in Iasi, 375 years will be available in all Romfilatelia shops in Bucharest and countrywide.

Romfilatelia addresses its respectful thanks to His Holiness Teofan, the Metropolitan of Moldavia and Bukovina, for the support granted in the accomplishment of this issue of postage stamps.

 

Ana Maria Anton

ROMFILATELIA

Ultima ora:

ObservatorCodrin Scutaru, Andrei Stoian: Summit-ul NATO din Washington. Competiția pentru Casa Albă

PoliticMarcel Ciolacu: Tricolorul va fi mereu o mărturie a unității noastre, reper neprețuit al conștiinței românești

EconomieMihai Precup: In Tokyo – Japonia | Consolidarea cooperării economice româno-nipone

ExternAlexandru Grumaz: Este Ordinea Mondială într-o spirală descendentă!? Avem o criză a rachetelor nucleare tactice în Europa?

SocialCarmen Elena Cirnu: 🌟 Major Milestone Achieved! 🌟

EvenimenteVictor Vevera: ICI București este prezent la conferința „ Lumea Geospațială: 20 de ani de comunitate geospațială ” 2024

EditorialRadu Puchiu: Am moderat o nouă întâlnire pe care Aspen Institute Romania a organizat-o ca parte a Programului Technology & Society

CulturaCristina Popescu: Municipiul Cluj-Napoca, 1900 de ani de atestare documentarăClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe