OraNoua.ro
Publicat în 12 iunie 2013, 09:50 / 462 elite & idei

Dan Mircea Cipariu: Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea COPYRO de anulare a Deciziei de constituire şi funcţionare a OPERA SCRISA.RO

Dan Mircea Cipariu: Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea COPYRO de anulare a Deciziei de constituire şi funcţionare a OPERA SCRISA.RO

OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR s-a constituit și îşi desfăşoară activitatea potrivit art.123, art.124 şi următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cu acordul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, consemnată în Monitorul Oficial nr. 0225 din 04 aprilie 2012. La peste un an de la această consemnare în Monitorul Oficial, în repertoriul de autori şi opere OPERA SCRISA.RO figurează scriitori de renume, opere importante, traduceri, scriitori debutanti sau autori de articole ştiinţifice, info-educaţionale, literare etc. Cu toate acestea, la finele anului 2012, COPYRO a iniţiat la Curtea de Apel Bucureşti o serie de acţiuni împotriva ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) şi PERGAM, printre acestea acţiunea de anulare a Deciziei ORDA nr. 8 din 02.02.2012 (prin care OPERA SCRISA.RO primeşte decizia de funcţionare!) Marţi, 11 iunie 2013, Curtea de Apel Bucureşti a soluţionat dosarul 8850/2/2012, respingând această acţiune a COPYRO drept “neîntemeiată. Totodată, conform Hotărârii 1857/2013 a Curţii de Apel Bucureşti, rămâne validă Decizia nr. 205 a ORDA prin care “se retrage temporar avizul de funcţionare al organismului de gestiune colectivă COPYRO – societate de gestiune a drepturilor de autor”.

 

 

Joi, 15 noiembrie 2012, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a publicat pe pagina sa web Decizia nr. 205 prin care “se retrage temporar avizul de funcţionare al organismului de gestiune colectivă COPYRO – societate de gestiune a drepturilor de autor”. ORDA a mai suspendat temporar activitatea COPYRO pe 1 iunie 2011, prin Decizia nr. 207. Urmare a Deciziei nr. 205 a ORDA, COPYRO a înaintat la Curtea de Apel Bucureşti acţiunea de anulare a acestei Decizii ORDA. Curtea de Apel s-a pronunţat miercuri, 5 iunie 2013, respingând acţiunea reclamantului Copyro “ca neîntemeiată”,  conform Hotarârii 1857/2013.

COPYRO este condusă de scriitorul Eugen Uricaru, fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, care a făcut poliţie politică potrivit unei hotărâri definitive şi irevocabile a Curţii de Apel Bucureşti. COPYRO are deschis dosarul penal nr. 6455/P/2011, înregistrat la Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Fraudelor, precum şi un dosar la Parchetul General. “Salutăm decizia ORDA, care confirmă prin această suspendare prejudiciile pe care organismul condus de Eugen Uricaru l-a adus şi îl aduce celor mai mulţi dintre autorii de opere scrise din România, fie că sunt membri ai Opera Scrisă.ro, fie ai Pergam. ORDA trebuie să observe că lupul pus paznic la stână a lucrat şi lucrează chiar în Corpul său de Arbitraj. Avocatul COPYRO, Ionescu Mircea Melineşti, care are la activ deja două suspendări pentru intrarea în legalitate, încă mai este membru în Corpul de Arbitri ORDA. Poate că în ultimul ceas, ORDA îl va retrage pe dl. Melineşti din Corpul de Arbitri. Sper ca tot mai mulţi autori din COPYRO să îşi dea seama că în numele lor s-au colectat milioane de euro, bani care nu au ajuns, din păcate, la ei niciodată, aşa cum prevede legea. Opera Scrisă.Ro îi aşteaptă pe toţi autorii care vor să îşi primească, într-un mod transparent, banii pentru operele lor scrise”, a declarat Dan Mircea Cipariu, preşedintele societăţii de gestiune a drepturilor de autor Opera Scrisă.ro.

COPYRO are deschis dosarul penal nr. 6455/P/2011, înregistrat la Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Fraudelor, pentru anchetarea următoarelor nereguli: nerespectarea art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că, din sumele colectate anual, un organism de gestiune colectivă reține un comision de 15%; nerespectarea art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea sumelor colectate în termen de maximum 6 luni de la data colectării; nerespectarea art. 134 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind reținerea comisionului datorat de titularii de drepturi înainte de calcularea repartiției individuale; nerespectarea art. 134 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea veniturilor din dobânzi membrilor; nerespectarea art. 134 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia remunerațiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu pot fi asimilate veniturilor acestora.

Sub lupa Parchetului General!

Parchetul General a început, la data de 10.09.2012, urmărirea penală faţă de COPYRO, în temeiul art. 4797 alin. (1) – (2) Cod de procedură penalăsub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în convenții, prevăzută de art. 215 alin. (3) C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. și de încălcare a prevederilor legale privind exercitarea gestiunii colective a drepturilor de autorprevăzută de art. 140 lit. h) coroborat cu art. 134 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 8/1996, modificată și completată, cu aplicarea art. 33 lit. a Codului penal.

Eugen Uricaru şi Gheorghe Schwartz, actualul preşedinte ICR-Banat, şi-au aprobat bani pentru ei înşişi!

Pe 9 septembrie 2011, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a încheiat împreună cu administratorul general al COPYRO un proces-verbal privind activitatea acestei societăţi de gestiune a drepturilor de autor pentru anul 2010. Controlul dovedeşte cu documente clare că preşedintele COPYRO, Eugen Uricaru, şi alţi colegi ai lui din Consiliul de Administraţie au aprobat şi au luat bani pentru ei înşişi. Eugen Uricaru a luat 3.550 Euro pentru tipărirea propriei sale cărţi în străinătate. La fel, Gheorghe Schwartz – 3.180 Euro. Mai clar, cei doi au aprobat o decizie COPYRO pentru publicarea autorilor români în străinătate, ei fiind unicii beneficiari ai deciziei şi ai banilor! Un alt membru al Comitetului Director, Corneliu Zeană, a primit bani pentru cartea sa – „Nu râdeţi vă rog” apărută la editura Ideea Europeană condusă de Aura Christi. Conform cercetării ORDA, Aura Christi este beneficiara celor mai multe fonduri COPYRO pentru tipărirea unor cărţi ale membrilor acestei organizaţii. Astfel, fundaţia şi editura Aurei Christi au primit 9 contracte de editare, faţă de cele 8 primite de editura Niculescu şi cele 7 primite de editura Litera, în total 135.750 lei. Mai mult, Aura Christi nu s-a mulţumit cu aceste contracte şi şi-a tipărit şi propria ei carte, „Cerul sălbatic”, cu 12.380 lei, prevăzându-şi în contractul de editare „o remuneraţie brută de 20% din preţul de vânzare al lucrării în cauză, lunar, de la începerea difuzării acesteia”. La fel a procedat un al favorizat al COPYRO, patronul editurii Niculescu, Cristian Niculescu, care şi-a tipărit cartea „Introducere în economie” pentru 11.000 lei, în aceleaşi condiţii de drepturi de autor evocate la Aura Christi. În fine, amintesc aici, din cele 17 pagini de control ORDA, faptul că un membru al Comisiei de Lectură COPYRO, Iacob Florea, a primit şi el finanţare pentru cartea „Lucrurile pe care nu mi le spui”.

ORDA a atras atenţia COPYRO asupra ilegalităţilor pe care societatea de gestiune a drepturilor de autor le-a comis şi i-a pus în vedere acesteia, prin Decizia 270 din 29 septembrie 2011, ca în termen de 60 de zile să intre în legalitate!

CopyRo  a împiedicat buna funcționare a organismelor de gestiune colectivă care se ocupă de operele scrise!

Domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe este reglementat în România prin Legea nr.8/1996, modificată și completată și prin deciziile emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în calitate de autoritate unică de reglementare în domeniul în cauză, conform atribuțiilor prevăzute în legea citată. Un capitol important al legii dreptului de autor și a drepturilor conexe este cel referitor la organismele de gestiune colectivă, persoane juridice constituite prin liberă asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredinţată de către titulari.

Organismele de gestiune colectivă se constituie în condiţiile legii, cu avizul ORDA și sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, şi acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.

În domeniul operelor scrise funcționează actualmente, cu avizul ORDA și în baza mandatelor de gestiune acordate de titularii de drepturi, următoarele organisme de gestiune colectivă (în ordinea înființării):

– Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – CopyRo,

– Societatea Autorilor și Editorilor Români de Carte Științifică – PERGAM;

– Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO.

Principalul obiect de activitate al organismelor de gestiune colectivă îl constituie colectarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredințată de titulari. Până în anul 2009, CopyRo a fost unic colector în domeniul operelor scrise. În anul 2009, s-a constituit organismul de gestiune colectivă PERGAM, urmat, din 2012, de al treilea organism din domeniu, OPERA SCRISĂ.RO.

Conform legislației în vigoare, dacă există mai multe organisme de gestiune colectivă pe un domeniu de creație, acestea trebuie să încheie un protocol prin care să stabilească criteriile de repartiție și procentele ce revin fiecăruia din remunerațiile colectate din utilizarea repertoriilor de opere gestionate. Acest fapt este necesar pentru ca titularii de drepturi, membri și nemembri, să primească în termenul prevăzut de lege, remunerațiile ce decurg din utilizarea operelor scrise (copia privată, retransmitere prin cablu, radiodifuzare, realizarea de opere derivate etc).

Odată cu înființarea PERGAM, în 2009, organismul CopyRo trebuia, conform prevederilor legale, să repartizeze remunerațiile colectate în cazurile unde a fost desemnat colector unic, atât către proprii membri, dar și către organismul de gestiune colectivă similar, respectiv, către membrii PERGAM.

Prin reprezentanții săi, CopyRo a contestat înființarea Pergam (a atacat în instanță decizia de înființare a PERGAM, proces finalizat abia în 2012 prin respingerea definitivă și irevocabilă a cererii CopyRo) și, ulterior, OPERA SCRISĂ.RO.  CopyRo  a împiedicat buna funcționare a acestor organisme de gestiune colectivă, refuzând să participe la negocierile prevăzute de lege cu organismele beneficiare din același domeniu, ceea ce a determinat un blocaj în activitatea de gestiune colectivă pe domeniul operelor scrise.

Grave nereguli și disfuncționalități în activitatea CopyRo

Mai mult decât atât, în urma controalelor generale anuale și controalelor punctuale efectuate de ORDA, s-au constatat grave nereguli și disfuncționalități în activitatea CopyRo de colectare și repartizare a remunerațiilor.

Conform procesului verbal încheiat de ORDA, urmare a verificării activității CopyRo pe anul 2010, s-au constatat încălcări ale prevederile legale în vigoare, astfel:

a) CopyRo a perceput, din remunerațiile colectate anual, un comision mai mare decât cel prevăzut de lege;

b) s-a constatat că din suma totală colectată din retransmiterea prin cablu a operelor scrise, s-au reţinut atât comisionul de administrare, în procent de 15%, cât şi fondul cultural în procent de 10%, astfel că suma repartizată s-a diminuat cu un procent de 25% din suma totală colectată;

c) din suma colectată din copia privată în 2010, în cuantum de 1,202,791.85 lei, s-a plătit autorilor un procent de 33% (720,374.99 lei), reprezentând doar 60% din suma care ar fi trebuit să intre în calculul repartiţiei;

d) CopyRo a utilizat suma de 209.481,62 lei, reprezentând dobânzi la remunerațiile colectate în 2010, pentru a-și acoperi veniturile.Conform prevederilor Legii nr. 8/1996, dobânzile nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă, ele urmează sursa (remunerațiile) din care au fost generate și trebuie repartizate titularilor de drepturi;

e) suma de 570.766,28 lei, ce trebuia repartizată moștenitorilor titularilor de drepturi, a fost inclusă în veniturile organismului.

Acesta reprezintă unul dintre punctele nevralgice din activitatea Copyro.

Conform Legii nr. 8/1996, durata drepturilor patrimoniale ale unui autor o constituie viața acestuia plus 70 de ani de la decesul său. Prin urmare, drepturile patrimoniale se transmit potrivit legislației civile moștenitorilor autorilor, iar în lipsa acestora exercițiul acestor drepturi este realizat de organismul mandat în timpul vieții de autor sau organismului cu cel mai mare număr de membri din domeniul de creație. Prin eludarea prevederilor legale, Copyro practic a desproprietărit autorii/moștenitorii de drepturile ce li se cuvin și a transformat remunerațiile obținute din utilizarea operelor acestora în venituri proprii.

Prin încălcarea dispozițiilor Legii nr. 8/1996 și a drepturilor autorilor, Copyro nu a exercitat gestiunea acestor drepturi, adică nu repartizat către titularii de drepturi aceste remunerații, ci le-a transformat în venituri proprii, unele dintre ele fiind utilizate pentru editarea și promovarea unei reviste de profil în Spania, deși pe de o parte conform statutului nu poate realiza astfel de activități, iar pe de altă parte, a refuzat altor membri astfel de activități (conform procesului-verbal al adunării generale a Copyro din anul 2012).

În practică, Copyro gestiona drepturile pentru autorii decedați, nume mari ale literaturii române și pentru care nu a efectuat deloc sau a efectuat parțial procedurile necesare în vederea identificării moștenitorilor: Sadoveanu, Rebreanu, Teodoreanu, Mușatescu, Labiș. Dovadă în acest sens sunt numeroasele procese privind recunoașterea calității de moștenitor pierdute de Copyro, precum și începerea urmăririi penale împotriva Copyro, ca persoană juridică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în convenții și de încălcare a prevederilor legale privind exercitarea gestiunii colective a drepturilor de autor, prevăzută de art. 140 lit. h) coroborat cu art. 134 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 8/1996;

f) CopyRo a finanțat editarea în străinătate a operelor scrise ale președintelui CopyRo și ale unor membri în Consiliul Director, din remuneraţia pentru copia privată colectată în 2009 şi din remuneraţia pentru copia privată rămasă nerepartizată din 2007-2008, deși aceste sume trebuia să fie repartizate propriilor membri conform legii;

g) fondul de reparaţii a fost alimentat în anul 2010 cu suma de 19.101,12 lei din remuneraţia compensatorie colectată pentru copia privată și rămasă nerepartizată din anii anteriori către autorii nereprezentaţi;

h) deficitul înregistrat în 2010 de CopyRo a fost acoperit cu sumele colectate din remunerația compensatorie pentru copia privată şi care nu au fost plătite nemembrilor în termenul legal de 3 ani.

Alte încălcări ale legii !

Conform celor constatate de ORDA, urmare a unui control punctual efectuat în 2012 la CopyRo și care a avut ca scop verificarea activității de colectare și repartizare a remunerațiilor provenite din retransmiterea prin cablu a operelor scrise, au reieșit următoarele fapte ce constituie încălcări ale Legii nr.8/1996, modificată și completată:

a) din suma totală colectată, de 501.439,14 RON, pentru trimestrul IV 2010 (octombrie-decembrie), s-au repartizat autorilor români 191.800,47 RON, adică un procent de doar 38% din suma colectată;

b) din suma totală colectată pentru trimestrul I 2011, în valoare de 160.096,54 RON, s-au repartizat autorilor români 61.236,93 RON, reprezentând un procent de 38% din suma colectată;

c) asupra sumei totale colectată de CopyRo în trim. IV 2010 + trim.I 2011 din retransmiterea prin cablu a operelor scrise, în cuantum de 661.535,68 RON, s-au aplicat reţineri reprezentând comisionul administrativ de 15% şi fondul cultural de 10%. Reamintim că ORDA a mai constatat această dublă impunere urmare controlului activităţii CopyRo pe anul 2010, așa cum a fost prezentat mai sus.

d) pentru trimestrele II-IV 2011, ORDA a constatat că a rămas nerepartizată suma totală de 146.331,07 RON, care se afla încă în conturile CopyRo la momentul efectuării controlului.

CopyRo a colectat în mod ilegal remunerațiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu !

În anul 2011, deși organismul PERGAM a fost desemnat prin Decizia ORDA nr. 335/23.12.2010, drept colector al remunerațiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu a operelor scrise, organismul de gestiune colectivă CopyRo a colectat în mod ilegal remunerațiile din sursa menționată, astfel că au fost prejudiciați atât membrii PERGAM, cât și organismul de gestiune colectivă PERGAM, ca entitate juridică, prin neperceperea comisionului administrativ prevăzut de lege.

În concluzie, CopyRo a încălcat drepturile legale ale titularilor reprezentați de PERGAM și OPERA SCRISĂ.RO, prin:

– refuzul sistematic de a încheia protocoale pentru repartizarea remunerației compensatorii pentru copia privată (o sursă importantă de venit pentru autorii membri și nemembri) și pentru retransmiterea prin cablu a operelor scrise;

– refuzul de a pune în practică hotărârile arbitrale ce reglementau procentele din remunerațiile colectate cu organismele beneficiare din domeniu, prin apeluri formulate, deși până la soluționarea definitivă și irevocabilă, aceste hotărâri sunt executorii de drept;

– blocarea negocierilor cu organismele beneficiare din domeniu prin neparticiparea reprezentanților legali ai CopyRo la întâlnirile organizate sub patronajul ORDA;

Deși au primit numeroase sancțiuni din partea ORDA, conform atribuțiilor acesteia de supraveghere și control a activității organismelor de gestiune colectivă, culminând cu ridicarea temporară a avizului de funcționare în anul 2011, reprezentanții CopyRo au continuat și în  2012 practicile prin care  nesocotesc legislația în vigoare și drepturile creatorilor de opere scrise.

CopyRo a prejudiciat atât proprii membri, prin reținerea unui comision peste limita legală din remunerațiile repartizate și asimilarea unor remunerații ca venituri proprii, cât și membrii reprezentați de PERGAM și OPERA SCRISĂ.RO, prin neparticiparea la negocieri privind încheierea protocoalelor având ca obiect stabilirea procentelor ce revin organismelor beneficiare, ceea ce duce la nerepartizarea în termenul prevăzut de lege a remunerațiilor colectate.

Considerăm însă că, faptul cel mai grav din toate cele prezentate anterior este încălcarea de către CopyRo a principalului obiect de activitate, așa cum este prevăzut în legea dreptului de autor, anume colectarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune este încredinţată de către titulari.

OPERA SCRISĂ.RO și PERGAM sunt deschise tuturor autorilor de opere scrise care doresc: repartizarea la timp a remunerațiilor, transparență, decizii corecte în ceea ce privește administrarea drepturilor lor, obiective și acțiuni concrete privind gestiunea drepturilor lor.

Ultima ora:

ObservatorMarcel Ciolacu, Nicolae Ciucă: Coaliția de guvernare a decis comasarea alegerilor locale cu cele europene pentru 9 iunie. Românii vor mai vota pentru prezidențiale în septembrie și pentru parlamentare în decembrie

PoliticMarcel Ciolacu, Nicolae Ciucă: Coaliția de guvernare a decis comasarea alegerilor locale cu cele europene pentru 9 iunie. Românii vor mai vota pentru prezidențiale în septembrie și pentru parlamentare în decembrie

EconomieAdrian Bulboacă: Vedem un 2024 cu oportunități semnificative în mai multe domenii

ExternDan Mihalache: Relațiile Ciprului cu România sunt în continuă dezvoltare

SocialSorin Cucerai: Macarena în cuvinte și imagini

EvenimenteVictor Vevera: ICI București a primit vizita unei delegații a Agenției Europene de Apărare (European Defence Agency – EDA)

EditorialTeodor Baconschi: Războiul cu sine al SUA și soarta lumii libere. La ce ne-am putea aștepta în cazul revenirii lui Trump la Casa Albă

CulturaCristina Popescu: Timbrul românesc, ambasador al orașului GiurgiuClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe