Adriana
Publicat în 27 iunie 2018, 09:40 / 145 elite & idei

Sorin Cîmpeanu: USAMV București, conectată la provocările internaționale majore din educație și cercetare

Sorin Cîmpeanu: USAMV București, conectată la provocările internaționale majore din educație și cercetare
+ Observator

Într-o lume tot mai globalizată şi interconectată, evoluția şi prestigiul unei universităţi depind într-o măsură din ce în ce mai mare de deschiderea şi dimensiunea internaţională. Pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV Bucureşti), ultimii ani au stat sub semnul unui proces complex de afirmare pe scena internaţională. Am descoperit alături de rectorul Sorin Mihai Cîmpeanu care sunt fronturile semnificative de acţiune prin care încearcă să transforme internaţionalizarea în principalul driver de dezvoltare al universităţii pe termen mediu și lung. Poziția de preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR) a sporit miza și responsabilitatea, profesorul Cîmpeanu asumându-și misiunea de a promova procesul de internaţionalizare a învăţământului superior românesc şi de transformare a ţării noastre într-o destinaţie academică de top. Calitatea extrem de onorantă pentru România, aceea de lider al celei mai mari rețele academice la nivel mondial – Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), rețea ce reunește aproape 1000 de instituții de învățământ superior din 111 țări, se constituie într-o solidă garanție pentru justețea acestei viziuni referitoare la rolul și importanța internaționalizării activităților academice.

Internaţionalizarea este pentru dumneavoastră o preocupare constantă şi laitmotivul ultimilor ani, considerând că este calea cea mai sigură prin care universităţile pot supravieţui şi evolua. Conferinţa „Agriculture for life, life for agriculture“ este un instrument puternic de afirmare pe scena ştiinţifică internaţională, oferind vizibilitate şi recunoaştere la cel mai înalt nivel. Mai mult, în luna iunie aţi reuşit să atrageţi şi organizarea concomitentă a CASEE în USAMV Bucureşti, devenind astfel un hub regional pentru evenimente ştiinţifice prestigioase. Ce beneficii capitalizaţi în urma acestei asocieri? Ce oportunităţi se deschid?

Înainte de toate, aş dori să vă precizez că întreg învăţământul superior se confruntă, la nivel global, într-o măsură mai mică sau mai mare, cu o serie de provocări majore legate de calitate, de angajabilitate şi dezvoltare. În primul rând, nevoia de creştere a calităţii se face simţită în domeniul educaţiei şi formării, al cercetării ştiinţifice, dar şi al guvernanței universităţilor. Pe de altă parte, angajabilitatea absolvenţilor în raport cu aspiraţiile lor personale şi profesionale, dar şi în raport cu cerinţele pieţei muncii, se poate consolida doar printr-o susţinere reală şi eficientă a parteneriatului între mediul academic şi mediul socio-economic, acest lucru însemnând atât adaptarea ofertei educaţionale a universităţilor, cât şi încurajarea/determinarea unui comportament proactiv din partea întreprinderilor. Cea de-a treia provocare majoră vizează consolidarea rolului universităţilor drept motoare ale dezvoltării locale şi regionale. Internaţionalizarea se constituie într-un instrument esenţial care poate facilita, într-o manieră transversală, atingerea obiectivelor subscrise celor trei provocări majore, calitate-angajabilitate-dezvoltare.
Aflată la cea de-a şaptea ediţie, Conferința „Agriculture for life, life for agriculture” a devenit un eveniment științific internațional de referinţă în domeniul științelor vieții, cu valenţe semnificative în raport cu întreg spectrul învăţământului superior românesc. Reunind anual reprezentanți ai mediului academic și profesioniști, evenimentul reuşeşte astfel să asigure din ce în ce mai bine atât diseminarea celor mai noi şi valoroase rezultate, cât şi crearea unui mediu propice pentru stabilirea unor noi colaborări, materializate prin încheierea de parteneriate internaţionale, atât în planul cercetării ştiinţifice, cât şi în cel al educaţiei, atât în interiorul mediului academic, cât şi între mediul universitar şi cel socio-economic.
Evenimentul contribuie la realizarea dublei misiuni a USAMV București – educaţie&cercetare ştiinţifică, crescând vizibilitatea și prestigiul universității în plan internațional. Acest lucru este evidențiat prin creșterea constantă a numărului de participanți, pe de-o parte, dar și prin creșterea nivelului de schimb de informații și colaborare cu partenerii din mediul de afaceri, în special din mediul agricol. Astfel, conferința contribuie la crearea de cunoaștere, dar şi la valorificarea acesteia prin transfer în mediul economic.
Ediția de anul acesta s-a deosebit de precedentele ediţii prin faptul că a fost organizată concomitet cu cea de-a 9-a ediție a conferinței CASEE „Research based education at life science universities in the Danube region towards a sustainable future”. Acest fapt a condus spre o mai mare deschidere către instituțiile de profil din regiunea centrală și de est a Europei, la consolidarea parteneriatelor deja existente, dar și la inițierea unora noi.
USAMV București este membră a consorțiului ICA-CASEE (Asociaţia europeană a universităţilor de ştiinţele vieţii – Reţeaua universităţilor din Europa Centrală şi de SE), iar inițiativa organizării conferinței de anul acesta la București reprezintă, sigur că da, un plus pentru vizibilitatea instituției noastre, dar și a României și a învățământului superior românesc în general. A fost o oportunitate extrem de importantă pentru a evidenția faptul că universităţile româneşti dispun de o infrastructură didactică și de cercetare cu un important potenţial de dezvoltare şi de valorificare a competențelor existente. Aş îndrăzni să adaug faptul că USAMV București are cel de-al doilea campus ca mărime din România, încercând să ofere studenților atât premisele unei formări profesionale la standarde de top, cât şi importante facilităţi sociale şi oportunităţi de dezvoltare personală. Putem spune că organizarea celor două conferințe concomitent ne-a oferit șansa de a extinde hub-ul regional, cele două evenimente potențându-se reciproc.

Cele două conferinţe surori au luat pulsul cercetării ştiinţifice desfăşurate în universităţile europene de life science, oferind o imagine relevantă despre dinamica internaţională în domeniu. Care au fost noutățile, cifrele cele mai importante care vorbesc despre forţa şi calitatea celor două evenimente?

Din anul 2012, de când a debutat Conferința Internațională „Agriculture for life, life for agriculture“ și până la ediția prezentă, am constatat cu bucurie faptul că acest eveniment a devenit tot mai apreciat și atrăgător pentru cercetători, profesori şi specialiști în domeniu. La ediţia de anul acesta au participat cercetători din 42 de țări de pe toate cele 5 continente, numărul autorilor celor peste 700 de lucrări științifice înregistrând o creştere de 10% în raport cu anul anterior. Printre prioritățile acestei ediții a conferinței s-a numărat și încurajarea tinerilor studenţi/doctoranzi. Astfel, peste 120 de lucrări au ca prim autori studenţi doctoranzi. O altă prioritate a fost promovarea rezultatelor cercetării științifice românești, peste 150 de lucrări ştiinţifice având prim autori din cadrul Consorțiului românesc al Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară – Științele Vieții.
Aş dori să precizez că aportul unor keynote speakeri din cele mai prestigioase universităţi din Austria, Elveţia, Cehia, Croaţia, Polonia ș.a. a adus o plusvaloare de excepţie acestei ediţii a conferinţei, atât în secţiunea plenară, cât şi pentru fiecare din cele 7 secţiuni : Agronomy, Horticulture, Animal Science, Veterinary Medicine, Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, Biotechnology, Management and Economics in Rural Areas. Creşterea calităţii şi a diversităţii subiectelor abordate, precum şi importanța acestora s-a reflectat prin indexarea a 6 reviste ştiinţifice în baza de date Thomson Reuters Web of Science, încă 2 reviste aflându-se în proces de evaluare. Mai mult decât atât, ca şi recunoaştere a calităţii, au fost indexate şi articolele din ediţiile precedente. Acesta este un pas important spre creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării şi o recunoaştere a valorii pentru autorii care publică în revistele USAMV Bucureşti. Tot din perspectiva calităţii, pentru a selecţiona cele mai relevante lucrări, rata de respingere a fost de peste 20%, autorii celor aproape 200 de lucrări ştiinţifice respinse beneficiind de explicaţii menite să-i sprijine în îmbunătăţirea acestora, acolo unde subiectele abordate indicau un grad semnificativ de relevanţă.

Ca şi elemente de noutate ale celei de-a şaptea ediţii a conferinţei, putem menţiona publicarea lucrărilor selectate în cea mai nouă revistă a USAMV București, Conference proceedings Agriculture for Life, Life for Agriculture, pe platforma De Gruyter, cu depunerea dosarelor pentru indexare atât în WoS, cât şi în Scopus, faptul că USAMV este anul acesta în top publishers raportat la numărul jurnalelor publicate în Web of Science – Emerging Sources Citation Index (2005-2017), precum şi faptul că USAMV a înregistrat o creştere de 58% a numărului de articole indexate Web of Science Core Collection. La nivel de organizare, ar putea fi de menţionat implementarea unui sistem bazat pe coduri QR, prin care fiecare participant poate afla în timp real informaţii relevante.
Conferința CASEE „Research based education at life science universities in the Danube region towards a sustainable future“ a înregistrat un număr de 111 participanţi din Cehia, Croaţia, Bosnia Herzegovina, Polonia, Austria, Moldova, Ungaria, Germania, Italia şi România. Cele 85 de lucrări ştiinţifice prezentate au fost grupate în 6 secţiuni: Modern agriculture and rural development (including landscape planning), Renewable resources – possibilities and constraints (including forests and biotechnology), Sustainable food systems and quality, Environmental safety and climate change, Agricultural engineering (ATAE) şi New challenges in animal science and veterinary medicine.

http://www.marketwatch.ro/articol/16166/USAMV_Bucuresti_conectata_la_provocarile_internationale_majore_din_educatie_si_cercetare/

Ultima ora:

ObservatorAneta Bogdan: Meaning 2021

PoliticLudovic Orban, despre comunicarea în Coaliţie: Nu fac bine declaraţiile polemice, coeziunea în comunicare e esenţială

EconomieCorina Popescu: Electrica anunță finalizarea primei etape a fuziunii prin absorbție a celor trei companii de distribuție a energiei electrice din cadrul Grupului

ExternRobert Lupițu: Președintele Klaus Iohannis îl decorează pe ambasadorul american Adrian Zuckerman pentru implicarea în dezvoltarea Parteneriatului Strategic România – SUA

SocialVictor Negrescu: Recomandări pentru sprijinirea educației și reducerea decalajelor

EvenimenteRăzvan Orășanu: Vrem să creăm un program săptămânal – un soi de mix de conferințe dedicate subiectului și webinarii dedicate profesorilor, toate legate de digitalizarea în educație

CulturaCristina Popescu: ZIUA CULTURII NAȚIONALE. 150 DE ANI DE LA PRIMA SERBARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

EditorialAneta Bogdan: Meaning 2021Club Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe